Javier Pérez Royo

Javier Pérez Royo

El 116 y el 155 no son intercambiables

En diversos medios de comunicación se han publicado en estos últimos días artículos en los que o bien se informa o bien se opina acerca de la posibilidad de recurrir al artículo 116 CE o al 155 CE para...

Desnaturalización de la monarquía parlamentaria

La Jefatura del Estado en las democracias parlamentarias europeas es una institución neutral tanto si es una legislatura con legitimación democrática, como ocurre en los Estados republicanos, como si es una...

Desnaturalització de la monarquia parlamentària

La prefectura de l’estat en les democràcies parlamentàries europees és una institució neutral tant si és una legislatura amb legitimació democràtica, com passa als estats republicans, com si és una...

L’obligació de Rajoy

No sé on va cursar la llicenciatura Mariano Rajoy, però, ho fes on ho fes, l’assignatura de dret constitucional l’hi van ensenyar malament. La primera obligació del govern és “fer política” i la segona...

La obligación del presidente del gobierno

No sé donde cursó la licenciatura Mariano Rajoy, pero lo hiciera donde lo hiciera, la asignatura de Derecho Constitucional se la enseñaron mal. La primera obligación del Gobierno es “hacer política” y la...

La responsabilitat del Tribunal Constitucional

Joan Carles I, a tots els que la present vegeu i entengueu, sapigueu: que les Corts Generals han aprovat, els ciutadans de Catalunya han ratificat en referèndum i Jo vinc a sancionar la següent llei...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Següent >