Imatges del món: de França a Guatemala

El 2017 en 50 imatges