Imatges del món: de França a Kènia

El 2017 en 50 imatges