Els beneficis generats per la venda del llibre van destinats a projectes assistencials i d'investigació del TEA que es duen a terme als centres de Sant Joan de Déu
La iniciativa, a càrrec de l'ONG Imatges Solidàries de Parets del Vallès, promou la campanya ‘Tots som igual de diferents’
L'espectre autista afecta 1 de cada 100 persones i a Catalunya són al voltant de 75.000 les que presenten símptomes en major o menor grau
Afecta més als homes que a les dones, en una proporció de 4 a 1 i es manifiesta durant els tres primers anys de vida i perdura durant tota la vida
La dedicació de les famílies, els docents i el personal sanitari suposa un gran esforç, tant a nivell humà com econòmic
La dedicació de les famílies, docents i personal sanitari suposa un esforç majúscul tant en mitjans humans com econòmics
’50 Fotos de Press’ és el treball desinteressat d'un col·lectiu de fotògrafs i professionals de l'edició i la imatge que ha vist la llum aquest Sant Jordi
stats