Una sastre palestina cristiana pren mesures a un frare per a una sotana nova a un taller dins del convent franciscà
El frare Ayman Bathesh dona la comunió a una dona malalta a casa seva, a la ciutat vella de Jerusalem
La comunitat produeix pernils i embutits pel seu propi consum al soterrani al convent de Sant Salvador de Jerusalem
Un frare juga a bàsquet amb nens palestins d’una escola de la ciutat antiga de Jerusalem
Monjos retirats o malalts atenen una missa diàriament a la capella de la infermeria, a una planta dedicada exclusivament a ells dins el convent de Sant Salvador
Durant un moment de descans, alguns monjos aprofiten per jugar a les cartes
Pregària prèvia al sopar, al refectori del convent
Pregària durant una processió de Quaresma al voltant de la tomba on es creu que Jesús fou enterrat