“Mória és l’infern”

CAMP DE REFUGIATS

L'infern de Mòria, la vergonya d'Europa

L’amuntegament fa créixer la inseguretat al centre de migrants, on MSF denuncia que el 60% de les dones que atén han sigut violades a Turquia

“Mória és l’infern” / FOTOS: XAVIER BERTRAL
TEXT: SÒNIA SÁNCHEZ