ABANS D'ARA

La Barcelona de los años cuarenta

Fragments del reportatge de Josep Maria Huertas Claveria (Barcelona, 1939-2007) a Tele/eXpres el 13-I-1973. La immediata postguerra evocada en el tardofranquisme.
JOSEP MARIA HUERTAS CLAVERIA 1973