ABANSD’ARA

Doctrina de l’Església sobre migracions (1966)

De l’article d’Hilari Raguer (Madrid, 1928 - Montserrat, 2020) a Qüestions de Vida Cristiana (nº 31, 1966). Monjo benedictí, historiador, erudit, Raguer, va morir dijous passat. Tot just llicenciat en dret va ser empresonat a Montjuïc arran de la vaga de tramvies (1951), condemna que el va refermar en les seves conviccions democràtiques, religioses i catalanistes.