ABANSD’ARA

Frederica Montseny, ministra de Sanitat (1936)

De l’entrevista a Frederica Montseny (Madrid, 1905-Tolosa, 1994) apareguda avui fa anys a Última Hora (9-XII-1936), diari d’ERC dirigit aleshores per Josep Roig i Guivernau. La Vanguardia, dirigida llavors per María Luz Morales, la publicava aquell mateix dia en castellà, també sense signatura, com consta en el llibre Entrevista a la guerra (Ed. L’esfera dels llibres, 2007) del professor Josep Maria Figueres.

ENTREVISTA A ‘ÚLTIMA HORA’ 1936