ABANSD’ARA

Homenatge a Catalunya

De l’article -traduït de l’italià- de Laura Mongiardo, a Studi e Ricerche (primavera 2012), que fa referència a la contribució de Giuseppe Tavani (Roma, 1924-2019) al coneixement i la difusió internacionals de la llengua catalana. Fa quinze dies de la mort de Giuseppe Tavani, catedràtic de filologia romànica a La Sapienza, de Roma, membre corresponent de l’IEC.