Publicitat
Publicitat

L' EDITORIAL

L'aire condicionat, un confort que pot posar en perill el planeta

El creixement de les classes mitjanes a la Xina i l'Índia està tenint conseqüències lògiques i perilloses a escala mediambiental, ja que, com ha passat abans a Occident, creix el consum de tot tipus d'electrodomèstics que assegurin un confort que els permeti, per exemple, refrigerar la llar durant els mesos de calor. De fet, el consum d'aire condicionat s'ha disparat als països emergents. El 2011 el 55% dels nous aparells d'aire condicionat ja es van vendre en aquella regió del món.

És un creixement que també podem trobar a casa nostra. A Catalunya una de cada tres llars ja té aire condicionat, cosa que suposa el 40% del consum domèstic.

La despesa energètica és un factor important a tenir en compte, però encara ho és més l'impacte ambiental. En molts països en desenvolupament encara es fan servir refrigerants que perjudiquen la capa d'ozó, i el seu consum, per l'augment de demanda, ha crescut. El problema és que, a més, als països industrialitzats en molts casos s'han substituït aquests gasos nocius per d'altres que no perjudiquen l'ozó però que, en canvi, tenen un efecte demolidor sobre l'escalfament del planeta, que s'ha disparat en part per la proliferació d'aquests aparells.

L'equilibri entre confort i sostenibilitat no és fàcil. Caldrà actualitzar els protocols existents a escala mundial per mirar de fixar noves regles que evitin aquesta acceleració del canvi climàtic, però també s'haurà de fer més investigació en noves tecnologies que permetin utilitzar energies no contaminants en aquests aparells. De fet, ja n'hi ha, però el mercat encara no les ha incorporat per la lentitud dels organismes reguladors i el seu cost, encara massa elevat.

S'hauran de tenir en compte altres alternatives, com la millora del disseny dels edificis o l'ús dels antics sistemes de ventilació creuada, que serien més sostenibles. I també cal que el ciutadà aprengui a fer-ne un ús més responsable. Cal pensar abans: realment em fa falta?

Riure, malgrat tot

Més continguts de