ABANSD’ARA

Problemes de demà. La difícil i indispensable convivència (1958)

De l’article de Rafael Tasis i Marca, Pere Bernat (Barcelona, 1906 - París 1966), a Veu Catalana (Mèxic, 15-X-1958), una publicació de l’exili català en els anys del franquisme. Tasis, del partit Acció Catalana, va tornar el 1948 però seguia publicant, amb pseudònim, a la premsa editada fora en llengua catalana. Havia estat director general de Presons (1937-1938).
RAFAEL TASIS ‘PERE BERNAT’ 1958