ABANSD’ARA

Set anys després de l’homenatge a Aramon

De l’article de Josep Faulí (Barcelona, 1932-2006) a l’Avui (23-VII-2000). Periodista, crític, membre de jurats de premis literaris, Faulí va morir avui fa 14 anys. Aquest estiu en va fer vint de la mort de Ramon Aramon i Serra (Barcelona, 1907-2000), filòleg que va assegurar la supervivència de l’IEC sota el franquisme. Fotos: Faulí (esquerra) i Aramon (dreta).