23/06/2023

La indigerible bretxa salarial a la universitat

2 min
Universitats joves: del no-res al podcast

Menú: Estudi sobre la bretxa salarial de gènere a les universitats públiques espanyoles. Esteu davant d’una exquisidesa perquè és la primera vegada que s’analitza tenint-les totes en compte.

Inscriu-te a la newsletter Pensem Les opinions que et fan pensar, t’agradin o no
Inscriu-t’hi

Aperitiu: Degusteu que hi participen 48 universitats públiques amb un total de 123.103 persones (56,6% homes i 43,4% dones) que conformen el personal docent i investigador. S'ha recopilat la informació corresponent a les retribucions de tot aquest personal de l'any 2021.

Primer plat: El primer resultat que tastareu és que existeix una bretxa salarial mitjana del 12,7%. En algunes institucions la bretxa és força superior a la mitjana i n'hi ha vuit en què depassa el 20%. Entre aquestes n’hi ha tres de catalanes: URV (25,8%), UPF (24,1%) i UdL (22,5%). Comencem forts perquè és, sens dubte, una diferència rellevant, sobretot tenint en compte que la major part de les retribucions del personal docent i investigador es fixen segons criteris establerts i comuns a tota la plantilla. Les universitats públiques són institucions que, com la resta de les administracions públiques, es regeixen per criteris neutres i transparents en l'assignació de retribucions.

Segon plat: Heu d’ingerir que la bretxa més gran en la retribució es troba en els complements salarials, que se situa en el 19,1%. Segons els resultats obtinguts, una part d'aquesta bretxa té a veure amb la menor antiguitat de les dones a les universitats, amb la segregació laboral, tant horitzontal (segons àmbit de coneixement) com vertical (segons jerarquia institucional), així com amb l'accés als complements relacionats amb les activitats de recerca.

Postres: Els factors, no especialment dolços, que determinen la desigualtat de retribucions entre dones i homes són diversos i estan interrelacionats. Aquesta desigualtat sovint s’associa amb l'existència d'un sostre de vidre, com diversos estudis han evidenciat. És a dir, amb la presència de barreres, sovint subtils, que impedeixen a les dones promocionar als llocs de més responsabilitat, poder, reputació i retribució.

Cafè i petits fours: Acabeu tirant gola avall que en el cas de les universitats no només hi ha un sostre de vidre, sinó tot un sistema sencer d’obstacles més o menys invisibles que van frenant la carrera acadèmica de les dones i que, a més, s'acumulen al llarg del temps. Per tant, per definir aquesta seqüència d'entrebancs, en l’estudi es fa referència a un laberint de vidre.

El menú ha estat impulsat pel ministeri d'Universitats, la Conferència de Rectors i Rectores (CRUE Universitats Espanyoles) i l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). L’han elaborat economistes i estadístiques de la Universitat del País Basc i de la Universitat Pública de Navarra. Observeu, assaboriu i examineu tots els aliments. Combineu-los i traieu-ne les vostres pròpies receptes de conclusió. Escureu ben bé els plats. Estudieu com digerir-ne el contingut i després proposeu els vostres propis menús equilibrats i equitatius. Estic convençuda que us farà profit.  

Marta Aymerich és directora de l’eHealth Center de la UOC
stats