Joaquim Xirau 1923
04/03/2013

Les conferències del professor Einstein

2 min
Les conferències del professor Einstein

Peces Històriques triades per Josep Maria CasasúsÉs totalment impossible donar una versió periodística de les conferències donades per Einstein a l'Institut d'Estudis Catalans. [...] Va començar la primera de les lliçons amb una fonamental advertència sobre l'ús de la paraula "relativitat": aquesta paraula és presa en sentit estrictament "físic", es refereix exclusivament a la relativitat del moviment; no té, doncs, res que veure amb la doctrina filosòfica que s'anomena "relativisme".

La relativitat del moviment era ja una noció admesa en la mecànica clàssica: això volia dir que solament té sentit parlant de moviment d'un cos en relació amb un altre cos. Un cos es mou en relació a un altre cos que considerem en repòs. Era, doncs, impossible distingir, en mecànica, un cos en repòs absolut d'un cos en moviment rectilini i uniforme. Però hi havia un camp de la física, el de les teories òptiques i electromagnètiques, en el qual tenia un sentit precís parlar d'un moviment rectilini i uniforme absolut. En efecte: la llum, és a dir, les ones electromagnètiques que la constitueixen, eren capides com a modificacions de certa substància -l'èter- que omplia tots els espais i era absolutament immòbil; tot es movia, doncs, "respecte" a "l'èter", amb moviment absolut. [...]

Einstein opta, contràriament [a Lorentz], per abandonar la hipòtesi d'un èter inexperimentable i declara "real" el que l'experiència ens dóna: així, l'èter, substància "inexperimentable", és físicament inexistent: no té sentit físic. Cal, doncs, amplificar considerablement el sentit clàssic de la relativitat, estenent-lo al camp de l'electrodinàmica. Tampoc és en ella possible parlar d'un moviment absolut, ja que no és possible decidir-hi si l'observador es troba amb tots els seus aparells, en repòs o en moviment rectilini i uniforme: els fenòmens es verifiquen exactament de la mateixa manera en els dos cossos. [...] No hi ha, per tant, diferència física entre un "sistema" en moviment rectilini i uniforme i un sistema en repòs.

Tal és el principi de relativitat especial o restringida. [...]

stats