05/12/2020

Dret al treball

1 min

Catedràtic d'Economia de la UPFPotser un dels punts menys aconseguits de la Constitució és el dret al treball que apareix a l’article 35. Des que es va aprovar, la desocupació a Espanya ha sigut de mitjana d’un 16%, i ha arribat en els millors moments a un elevat 8%. A més, i tot i que l’article 48 parla de l’obligació dels poders públics de promoure la participació eficaç de la joventut en el desenvolupament econòmic, la taxa d’atur juvenil s’ha disparat al 50% en les tres crisis econòmiques que hem patit des de l’aprovació de la Constitució. Aquesta situació és inacceptable. Vista la història dels últims 40 anys, no sembla que tornar cap enrere sigui una bona idea. Derogar no resoldrà els problemes. Cal buscar solucions més enllà del reduït àmbit de les relacions laborals. Cal promoure l’esperit emprenedor, desterrar les connotacions negatives del fet de “ser empresari” i garantir la seguretat jurídica de les inversions. En últim terme, els que s’arrisquen, i contracten, són els empresaris.

stats