ABANSD’ARA

Les eleccions han ajornat la nostra felicitat (1930)

De l’article de Pla (Palafrugell, 1897-1981) a La Veu de Catalunya (19-VIII-1930). Escrit avui fa anys en una clau de sobreentesos pròpia de l’articulisme sectari -a la manera del periodisme doctrinal del segle XIX- que Pla practicava als anys 30. Feia dos dies de la signatura del Pacte de Sant Sebastià, preparatiu de la República (foto dels participants).