ABANSD’ARA

La encrucijada de la novela española (1965)

De l’article de Joaquín Marco Revilla (Barcelona, 1935-2020) a Destino (10-VII-1965). Fa un mes de la mort d’aquest filòleg, crític i poeta reconegut. Va tenir un paper rellevant en el món editorial barceloní de la segona meitat del segle XX. Portades de les tres obres que esmenta en aquest text com a representatives del que anomenava novel·les “de testimoni”.