29/04/2013

L'estat propi pot beneficiar Espanya

3 min

He sentit dir que la independència de Catalunya acabaria d'ensorrar l'economia espanyola, i que aquesta pot ser una raó per la qual la mateixa UE no estigui interessada que el procés sobiranista endegat al nostre país avanci i arribi amb èxit a l'estat propi.

Davant d'aquesta afirmació val la pena llegir el document titulat Cap a on s'encamina Espanya , fet públic recentment pel Cercle Català de Negocis (CCN), agrupació empresarial a favor d'un estat propi per a Catalunya. El document esmentat, entre altres qüestions, tracta dels beneficis que la independència de Catalunya podria aportar a Espanya. He trobat interessants les raons que es donen i passo a comentar-les.

Un primer argument és que la independència dinamitzaria el canvi de model econòmic i polític que l'estat espanyol necessita. S'apunta que per sortir de la crisi Espanya necessita un canvi de model productiu, aprimar el seu model administratiu i reemplaçar les seves elits polítiques i empresarials.

Tot això és cert. A Espanya li ha sortit molt car tenir un model econòmic basat en la construcció i el turisme, activitats de baix valor afegit, en lloc d'haver fomentat la indústria, la recerca i la innovació. El govern espanyol no ha implementat una política econòmica que incrementés la productivitat i la competitivitat, tant en l'etapa de Zapatero com ara en la de Rajoy; ha actuat malament, bastant sobre la marxa, tard i s'ha contradit. Només cal veure els resultats de la política econòmica portada a terme, que genera un cercle viciós amb baix creixement i alt atur i endeutament. Tampoc es veu que les últimes reformes vagin dirigides a canviar de model econòmic. Per tant, la independència de Catalunya pot ser el detonant que obligui Espanya a canviar de model productiu.

Un segon argument és que una Catalunya estat permetrà a Espanya desenvolupar amb plenitud la seva estratègia econòmica. Catalunya i Espanya tenen estratègies empresarials i econòmiques diferents. L'estratègia catalana es basa en empreses petites i mitjanes innovadores, flexibles, orientades a nínxols de mercat i a l'exportació, i amb un fort component tecnològic i industrial. En canvi, l'estratègia espanyola està enfocada a grans empreses, operant en sectors regulats (banca, elèctriques, hidrocarburs, telecomunicacions, etc.) i amb una presència internacional molt important, sobretot a Llatinoamèrica.

Per tenir èxit, aquestes dues estratègies requereixen legislacions (mercantil, laboral, financera) i polítiques (com la d'infraestructures) diferents. En aquest sentit, la independència de Catalunya permetrà al govern espanyol establir polítiques adequades al seu model empresarial i concentrar tots els seus esforços en les empreses espanyoles, la qual cosa reforçarà la competitivitat i la creació de llocs de treball.

Un tercer argument és que la competència entre l'economia catalana i l'espanyola en igualtat de condicions, totes dues dotades dels mateixos instruments d'estat, farà progressar econòmicament Espanya. La competència ben entesa des d'un punt de vista econòmic sempre resulta eficient, i pot fer necessari que el govern espanyol construeixi infraestructures bàsiques sota criteris de rendibilitat i abandoni les inversions faraòniques no rendibles. Igualment, la competència pot contribuir que Espanya es doti d'instruments per competir amb Catalunya per a l'atracció d'inversió estrangera. Tot això ha de redundar en una millora de la competitivitat de les empreses espanyoles i en un increment de la riquesa del país.

Així mateix, una Catalunya estat hauria de dedicar recursos a inversions en infraestructures per impulsar l'economia catalana. Aquest fet, a més de facilitar la importació de productes espanyols i l'exportació de productes a Espanya, també reforçarà la competitivitat de les empreses espanyoles, ja que permetrà que enviïn més fàcilment els seus productes a Europa.

Un quart i últim argument és que la fortalesa econòmica d'una Catalunya estat ajudarà l'economia espanyola. Una Catalunya forta econòmicament pot incrementar les importacions de productes espanyols i les empreses catalanes poden fer inversions a Espanya que tinguin un efecte positiu sobre la seva economia, alhora que Catalunya podria aportar ajuts econòmics directes a Espanya.

En conclusió, tot apunta que la recuperació d'Espanya no tindrà una gràfica amb una corba en forma de V (millora), sinó més aviat en forma de L (no recuperació). Davant d'aquesta situació, a mitjà i llarg termini la independència de Catalunya podria beneficiar l'economia de l'estat espanyol i incrementar el benestar dels seus ciutadans.

stats