ABANSD’ARA

Els militars i la política

De l’article de Josep Maria Bardés (Barcelona, 1914 - Sant Cugat del Vallès, 1996) a l’Avui (14-V-1985), teòleg i historiador, fundador del Centre d’Estudis Francesc Eiximenis, promotor d’una pastoral compromesa amb les reivindicacions democràtiques. Foto: el general Gutiérrez Mellado resistint, ferm i digne, les agressions de guàrdies rebels el 23 de febrer del 1981.
JOSEP MARIA BARDÉS 1985