02/08/2019

3/8: Navarra / Madrid

1 min

Navarra i Madrid han tancat els seus governs, els més difícils de pactar perquè són els que retraten millor la realitat dels blocs de la política espanyola. D’una banda, el bloc que governarà Navarra, reformista (no pas revolucionari). De l’altra, el bloc que governarà Madrid, contrareformista més que no pas conservador, perquè el seu objectiu és recular més que no pas conservar. A Madrid s'ha vist que el bloc contrareformista necessita l’extrema dreta, tot i que estigui vertebrat entorn de la dreta clàssica del PP i Ciutadans. A Navarra s’ha demostrat que el bloc reformista, tot i estar articulat entorn del PSOE, necessita els nacionalistes –PNB i Bildu, en aquest cas– que creuen en una solució diferent i dialogada a la qüestió territorial (de fet, la qüestió nacional). Dit d’una altra manera, no hi ha possible bloc ni projecte reformista per a Espanya sense diàleg amb els nacionalistes (partidaris de l’autodeterminació). I negar aquest diàleg és l’essència del projecte contrareformista. Els dos blocs existeixen. Madrid i Navarra. I estan força equilibrats. Excepte que el PSOE optés per sortir del bloc del diàleg (reformista) i instal·lar-se en el bloc contra el diàleg (contrareformista). Un bloc on, per cert, ja té gent com en Borrell.

stats