10/07/2022

Pacte de rendes

2 min

Molts economistes ho recomanen, però jo no hi estic d’acord. En primer lloc, aquest concepte de repartir-se la inflació és absolutament impossible de dur a la pràctica. La inflació no és una magnitud que es pot repartir entre els agents econòmics com qui es parteix un pastís. Anem a l’arrel del problema. Els preus augmenten perquè augmenten els costos. Com que les empreses necessiten mantenir els seus marges, es veuen obligades a augmentar preus. Aquest augment de preus provoca que els treballadors perdin poder adquisitiu. Llavors, davant la possibilitat que els costos laborals augmentin tant com la inflació i aquest increment encara faci pujar més els costos de les empreses, creant més inflació, algú diu: “Fem una cosa, els sous dels treballadors que augmentin menys que la inflació, i les empreses que redueixin els seus marges, és a dir, beneficis”.

Bé, aquesta solució no evitarà la inflació provocada pels augments de preu de l’energia, els components i el transport. Senzillament, evitarà que sigui encara una mica superior. Però: a quin cost? Doncs al cost que l’economia es contragui. Empreses amb menys beneficis vol dir menys contractació, possible destrucció d’ocupació i menys inversió. I treballadors amb pèrdua de poder adquisitiu significa contracció del consum. És a dir, que, per controlar la inflació, hem d’aturar l’economia.

Refredar l’economia no és un problema quan la inflació la causa una demanda excessiva. Llavor s’entén. Però no és el cas. El PIB creixerà aquest any al voltant del 4%, però per recuperar els nivells prepandèmia. L’economia no està sobreescalfada ni de bon tros. Els preus augmenten per altres raons, i que estan perfectament identificades.

El lector em preguntarà ara: “D’acord, llavors, quina és la solució?” Doncs incorporar els augments de costos en el nivell nominal de preus. Les empreses han de continuar guanyant diners i la gent ha de mantenir el poder adquisitiu. Si tot això comporta que l’euro perdi valor, crec que és un mal menor davant l’alternativa de repartir-se una inflació a base de disminuir la capacitat de les empreses i la població.