País Valencià 10/07/2014

La Generalitat haurà de pagar els sous que 50 interins van deixar de cobrar amb la reducció de jornada aprovada el 2012

El Tribunal Superior de Justícia valencià anul·la el decret de mesures urgents aprovat per la Generalitat el febrer de 2012 per contenir la despesa pública

Europa Press
2 min

ValènciaLa secció segona de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià ha ordenat a la Generalitat abonar a 50 funcionaris interins al servei de l'administració autonòmica les quantitats que van deixar de percebre per la reducció de jornada imposada pel conegut com a 'decret Vela' de mesures urgents de contenció de la despesa aprovat pel govern valencià el febrer de 2012. El decret rebia el no de 'decret Vela' pel nom de l'exconseller d'Hisenda, José Manuel Vela.

En la sentència, formulada amb un vot particular, estima el recurs d'apel·lació interposat per aquests treballadors contra una sentència del jutjat contenciós administratiu número 3 de València i declara que la resolució de 27 de febrer de 2012 de la direcció general de Recursos Humans de la Generalitat vulnera el dret d'igualtat de tracte d'aquests en el desenvolupament de les seves funcions públiques, per la qual cosa decreta la seva nul·litat i es reconeix com a situació jurídica individualitzada dels recurrents el restabliment del seu dret vulnerat.

El tribunal considera que la interpretació de la llei autonòmica 10/2010 que s'invoca per justificar aquesta reducció als interins, l'operativitat dels quals "ve restringida als supòsits en què ho requereixen les circumstàncies de la prestació del servei, i no raons de contenció del dèficit", suposa "un efecte discriminatori del treballador temporal prohibit per la Directiva 1999/70/CE", que té per objecte l'aprovació d'un acord marc que garanteixi la igualtat de tracte als treballadors amb contracte de durada determinada.

Argumenta, en aquest sentit, que imposa una reducció de jornada i salari "sense que consti l'adopció d'una mesura de similar naturalesa i objecte en relació amb els funcionaris de carrera" i que, a més, "no es tracta tampoc d'una mesura vinculada a una reducció del contingut funcional dels llocs de treball exercits" per aquests.

En el seu vot particular, el magistrat Miguel Soler exposa que "s'hauria d'haver o desestimat el recurs o, si escau, suscitar el dubte de constitucionalitat de l'article 3.1 de decret-llei, per possible vulneració dels articles 14 i 23.2 de Constitució", la rellevància de la qual considera "evident per a resolució del recurs".

stats