Pirineus 23/10/2020

En defensa d'un model hidroelèctric més democràtic

Cal recuperar la gestió pública de les centrals hidroelèctriques

i
Sara Bailac i Joan Capdevila
2 min

Durant dècades les centrals hidroelèctriques de l'Alt Pirineu i de Lleida han estat en mans d'empreses que no han parat de veure créixer els seus beneficis. Lluny d'una vigilància activa, transparent i exigent de la concessió, els poders públics -la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre- han complert de manera molt laxa amb el seguiment de les obligacions de les concessions fins al punt que no han garantit el compliment dels terminis. D'aquesta manera, amb concessions per a 75 anys i amb màniga ampla, l'oligopoli energètic ha recorregut a diverses fórmules -també a la via judicial- per demorar el compliment de les seves obligacions i no retornar els actius a mans públiques. Alhora, els beneficis de la generació d'una potència equivalent a un reactor nuclear per part d'11 centrals no han revertit en el conjunt de les comarques que acullen aquestes infraestructures. Al contrari, les polítiques laborals de grans empreses com Endesa han tendit a retallar en els darrers mesos els drets dels jubilats pirinencs i lleidatans alhora que l'electricitat que consumim és de les més cares d'Europa.

Parlar de les centrals hidroelèctriques és parlar del model energètic que volem per al país. I es fa evident que cal reestructurar l'actual model i establir un mercat energètic amb control públic, lliure de monopolis i amb un sistema de preus de les energies just, equitatiu, competitiu i sostenible ambientalment i transparent. Això passa necessàriament per recuperar la gestió pública de les centrals hidroelèctriques de manera que puguin tenir un retorn positiu cap al territori i la qualitat de vida de les persones. I no n'hi ha prou amb desitjar públicament la gestió pública de les centrals quan acabin les concessions com fa el PSC a Catalunya, si a l'hora de la veritat el PSOE no es mou a Espanya per fer-ho possible.

Parlar de l'energia hidràulica és parlar del repte que el nostre país ha d'afrontar per optar decididament per les energies 100% renovables davant l'emergència climàtica i ambiental que viu el planeta.

stats