Pirineus 23/04/2021

Obert el termini per demanar les beques per als estudiants de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès

Es donen per a la mobilitat i allotjament fora de la comarca i l'import màxim de l'ajuda és de 2.000 euros

ARA Pirineus
3 min
Estudiants a punt de començar la selectivitat a Tremp.

Des d'aquest divendres ja es poden sol·licitar les ajudes destinades als estudiants universitaris de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès (APA), corresponents al curs 2019-2020. Les ajudes APA es concedeixen per a la mobilitat i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar i l'import màxim de l'ajuda és de 2.000 euros.

Diverses institucions del territori donen suport a la sol·licitud de la beca. Una d'elles és el Conselh Generau d'Aran, que mitjançant l'Oficina de Joenessa de la Val d'Aran donarà suport a la tramitació d'aquestes ajudes fins al divendres 21 de maig, de les quals poden ser beneficiaris els estudiants que compleixin els requisits següents: tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea. En cas dels estudiants no comunitaris, s'ha d'acreditar la seva condició de residents; residir a l'Aran, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà o el Solsonès, com a mínim des de l'1 de gener de 2018.

Pel que fa als requisits acadèmics, cal estar inscrit o inscrita en una universitat del sistema universitari català en el curs 2020-2021 en uns estudis presencials encaminats a l'obtenció d'un títol oficial de grau; estar matriculat o matriculada en el curs actual de 60 crèdits, en cas d'inscripció al curs complet, o de 30 crèdits, en casos d'inscripció semestral, per a cada semestre. En cas de matricular-se d'un nombre inferior de crèdits, s'ha d'aportar una acreditació del centre que justifiqui que s'ha inscrit del nombre màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre. No es poden acollir a aquesta opció els alumnes que, a causa del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s'hagin pogut matricular en el nombre de crèdits previstos.

També cal haver superat el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior o en l'últim curs realitzat en ensenyaments de les branques de coneixements d'art i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques i el 60%, en el cas d'ensenyaments tècnics de les branques de coneixement d'enginyeria i arquitectura. Queden excloses d'aquesta convocatòria les persones que tinguin alguna titulació universitària superior, els estudis de màster i especialitzacions i les persones que tinguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.

En relació als requisits econòmics, cal no superar els límits de renda familiar i de patrimoni establerts en la convocatòria de l'exercici fiscal de 2018. Per demanar la beca cal aportar el document nacional d'identitat de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la unitat familiar majors de 14 anys; el número de compte bancari de la persona sol·licitant, un certificat municipal de convivència on consti la data d'inscripció en el padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades, almenys abans de l'1 de gener de 2018. En el cas que les persones s'hagin empadronat posteriorment s'haurà d'acreditar justificació. També cal la matrícula universitària corresponent al curs 2020-2021 amb l'acreditació que s'ha fet efectiu el pagament. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres. S'ha d'aportar també la matrícula universitària corresponent al curs 2019/2020. Si s'ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres (només en el cas que les persones sol·licitants no iniciïn per primera vegada els estudis universitaris en el curs 2020/2021).

També cal aportar l'expedient acadèmic complet, on constin les assignatures i la convocatòria en la qual s'han obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no cursen per primera vegada estudis universitaris. En aquest expedient han de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic 2019/2020.

En el cas de les persones sol·licitants que cursen per primera vegada estudis universitaris, cal afegir la nota de les PAU. En els casos en què el/la estudiant no s'hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, és necessari justificar que s'ha matriculat del màxim de crèdits d'acord amb l'organització administrativa del centre o per motiu de finalitzar els estudis. També cal aportar la documentació que acrediti que l'estudiant resideix fora de la residència laboral durant el curs acadèmic i els rebuts de pagament de la residència.

stats