PRESSUPOSTOS 2012
Política 14/02/2012

Els 10 punts de l'acord de pressupostos CiU-PP

L'acord entre la federació i els populars inclou mesures de temàtica econòmica, de suport a ajuntaments i víctimes del terrorisme, de reducció de tasques i en matèria d'equipaments educatius i sanitaris

Roger Tugas
3 min
Alícia Sánchez-Camacho ensenya el pacte pels pressupostos / EFE

BarcelonaEl document que permetrà l'abstenció del PP als pressupostos del 2012, pactat amb CiU i el Govern, conté els punts següents:

Inscriu-te a la newsletter Política Una mirada a les bambolines del poder
Inscriu-t’hi

1- Mesures per a la recuperació econòmica i el control del dèficit: aquest apartat –el més extens– inclou l'elaboració d'una llei de suport a l'emprenedoria que inclogui l'eliminació de tràmits burocràtics, més crèdit públic i deduccions a l'IRPF. De la mateixa manera, preveu la reforma dels serveis públics d'ocupació, la posada en marxa del pla català per a l'ocupació –firmat per CiU i PP–, mesures per facilitar la transparència del seguiment de l'execució pressupostària, la fixació d'un límit de despesa no financera previ a la presentació del projecte de llei de pressupostos i una llei de transparència d'entitats, organismes i institucions finançades amb fons públics.

2- Racionalització, reducció i simplificació del sector públic: un cop reduït el 10% de les entitats existents i el 20% de la dotació pressupostària del sector públic compromesos pel pacte pels comptes del 2011, el Govern ha de reduir un 25% de les entitats existents a l'inici del 2011 i presentar un informe cada any amb informació sobre l'execució d'aquest objectiu.

3- Millora de la dotació pressupostària dels ens locals: increment de 200.000 euros del pressupost previst al Fons de Cooperació Local per al pagament de proveïdors i destinar un 50% de les dotacions del pla únic d'obres i serveis de Catalunya a sufragar despeses d'obres ja executades pels ens locals.

4- Equipaments educatius i sanitaris: construcció durant el 2012 i, si és possible posada en marxa, de 12 infraestructures educatives i 4 equipaments sanitaris.

5- Prioritats en matèria d'equipaments educatius i sanitaris: presentació d'un informe abans d'acabar l'any que tindrà per objectiu l'anàlisi de les necessitats i la programació d'actuacions per establir les prioritats a l'hora de portar a terme 58 construccions o obres d'equipaments educatius i 27 d'equipaments sanitaris.

6- Manteniment dels ajuts a centres especials de treball d'iniciativa social i en les prestacions per als alumnes amb necessitats educatives especials: assegurar la subvenció del cost salarial corresponent al 75% de l'SMI per als treballadors amb discapacitat qualificats com d'especial dificultat i garantir les prestacions per la contractació de cuidadors per als alumnes amb necessitats educatives especials.

7- Millora del pressupost de l'oficina d'atenció singularitzada de víctimes del terrorisme a Catalunya: increment de 50.000 € per atendre de forma singularitzada les víctimes del terrorisme a Catalunya.

8- Modificacions a la llei d'acompanyament: introduir limitacions i exempcions a la taxa per a la prestació de serveis personals i materials de la justícia, elevar al 56% les deduccions per a la taxa per activitats de controls i inspecció sanitària en escorxadors, fixar limitacions i exempcions i retardar tres mesos el copagament farmacèutic, aplicar una bonificació del 95% en l'impost de patrimoni als titulars de propietats forestals que disposin d'un instrument d'ordenació aprovat, reduir el cost i ampliar les limitacions de la taxa turística, rebaixar la taxa a les empreses captadores d'aigua i ajornar el cànon pels usos de l'aigua de les administracions locals.

9- Compliment de l'acord per als pressupostos del 2011: en un termini de 6 mesos, especialment en les addendes de salut, ensenyament i la priorització d'equipaments sanitaris i educatius i pel que fa als compromisos en el marc de l'Agència Catalana de l'Aigua.

10- Millora de les dotacions i recursos del cos de Mossos d'Esquadra: presentar en el primer trimestre de l'any un projecte d'ampliació de dotacions d'efectius i d'adquisició de recursos materials i començar a aplicar-lo durant el 2012.

Clàusula final. Comissió de seguiment: delegacions del Govern, CiU i PP integraran una comissió per garantir el compliment dels compromisos adquirits de cara als pressupostos del 2011 i el 2012.

stats