El govern espanyol ja té un informe per concloure que la investidura a distància no és possible

El text afirma que el reglament del Parlament impedeix aquesta fórmula

El govern central va prometre que impediria la investidura a distància de Carles Puigdemont i ja es prepara per impugnar-ho. De moment, l'executiu ha preparat un informe que conclou que la fórmula que es plantegen els partits independentistes no és possible. El govern de Mariano Rajoy ha citat diverses normatives, especialment el Reglament del Parlament. En concret, l'executiu creu que l'article 146,1, que exigeix que el candidat a la presidència presenti el seu programa de govern i sol·liciti la confiança del ple, fa inviable aquesta fórmula.

L'informe també cita l'Estatut, que estableix en el seu article 73.2 que el Parlament pot requerir la presència del Govern i dels consellers a les comissions. Per això, l'informe creu que el president no pot formar un executiu a distància quan el Parlament els pot requerir la presència en qualsevol moment.

La necessitat de debats presencials i l'intercanvi de posicions entre grups és un dels altres arguments que esgrimeix el govern espanyol. "Debat i intercanvi que requereixen de la presència dels seus membres en un mateix lloc perquè es puguin produir amb normalitat", defensa l'estudi.

Segons recalca l'informe, si els debats parlamentaris han de fer-se presencialment amb caràcter general, el d'investidura requereix l'especial presència del candidat, que expressament ha de presentar el seu programa i sol·licitar la confiança del ple d'acord amb l'article 146.

De fet, l'actual reglament va ser aprovat el 2005, quan ja existia tècnicament la possibilitat de permetre una presentació no presencial del programa, però no fa referència a aquesta incidència en indicar que "l'orador pot parlar des de la tribuna o des de l'escó", cosa que "sembla expressament impedir la intervenció davant del ple de la Cambra que es faci des de qualsevol altre lloc" que no siguin aquests, segons el text de la Moncloa.

De forma excepcional, sí que es fixa la possibilitat de delegació de vot en un altre diputat, però només en supòsits de baixa per maternitat o paternitat, hospitalització, malaltia greu o incapacitat prolongada correctament justificada. No es pot delegar el vot en els actes constitucionals i estatutaris, "i la investidura és indubtablement un d'ells", afegeix l'informe.

Aquest caràcter indelegable, segons el govern espanyol, es posa de manifest en l'ordenament jurídic a l'article 9 de la llei del règim jurídic del sector públic, que estableix en el seu apartat segon: "En cap cas podran ser objecte de delegació les competències relatives a: a) Els assumptes que es refereixin a relacions amb la direcció de l'Estat, la presidència del Govern de la nació, les Corts Generals, les presidències dels Consell de Govern de les comunitats autònomes i les assemblees legislatives de les comunitats autònomes".

Tant davant el Congrés dels Diputats com a Catalunya i a la resta de les cambres autonòmiques, a Espanya les investidures s'han fet de forma presencial, fet que permet afirmar, segons l'opinió del govern espanyol, que existeix un costum constitucional i parlamentari arrelat en aquest sentit.

D'acord amb l'informe, si es permetés una defensa no presencial del programa de Govern s'estaria posant en qüestió la mateixa existència del Parlament com a seu física de representació dels ciutadans de Catalunya.

"Si es permet una investidura telemàtica, res no impedirà que la resta dels debats (que són de menys importància per a la mateixa existència de la legislatura) es puguin realitzar sense necessitat de presència física dels seus interventors", conclou el govern espanyol.

Més continguts de