Les connexions de l'operació Catalunya

Sánchez Camacho, Victoria Álvarez, Jorge Moragas, Jorge Fernández Díaz… un gràfic per entendre tots els noms, i les connexions, de l'operació Catalunya