Publicitat
Publicitat

POLÍTICA

El Parlament comença a debatre els pressupostos amb el PP com a únic soci preferent

Els populars són els únics que no han presentat esmena a la totalitat als comptes del Govern

El Parlament fa aquest dimecres el debat de totalitat dels pressupostos i de la llei d'acompanyament, que inclou mesures com la taxa turística i l'euro per recepta mèdica.

Els dos projectes arriben al ple amb esmenes a la totalitat de tots els grups de l'oposició excepte el PPC, cosa que situa els populars com els socis més probables perquè les dues lleis segueixin el seu tràmit parlamentari.

Els pressupostos del 2012 pugen a 37.024 milions d'euros i preveuen una reducció de la despesa no financera i no finalista del 0,7% respecte als comptes del 2011.

La llei de mesures fiscals i financeres preveu augmentar els ingressos de la Generalitat en 2.191 milions gràcies diverses taxes.

La sessió començarà amb l'elecció del nou secretari primer de la mesa, ja que Jordi Cornet ha renunciat a l'escó en ser nomenat delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. El PPC ha proposat Pere Calbó. L'elecció es farà per mitjà de paperetes que cada diputat haurà d'introduir dins de l'urna.

Fet això, tindrà lloc la sessió de control als consellers i al president de la Generalitat, per continuar després amb el debat de totalitat dels pressupostos.

El conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, serà l'encarregat de presentar-los i els grups que han presentat esmenes de retorn tindran trenta minuts per defensar-les. Després de la rèplica del Govern, els esmenants podran tornar a intervenir i finalment ho faran els grups que no han presentat esmena.

Si les esmenes a la totalitat són rebutjades, el pressupost continuarà el tràmit parlamentari sense que es puguin presentar esmenes que signifiquin augmentar o reduir els imports, tant del total dels comptes com del total de cada secció.

Tot seguit es farà el debat de totalitat de la llei d'acompanyament, que preveu mesures com el tiquet moderador sanitari (l'euro per recepta), la taxa turística, la reintroducció de l'impost sobre el patrimoni amb un mínim exempt de fins a 700.000 euros, l'augment del tipus al tram autonòmic de l'impost sobre venda de determinats hidrocarburs, l'augment del cànon de l'aigua per a ús domèstic i la reducció salarial dels funcionaris. Si els dos projectes prosperen aquest dimecres, la votació final serà el 15 de febrer.

Ja dijous, el ple votarà el control del decret llei de pròrroga pressupostària, i també la proposta de resolució presentada per tots els grups per crear una comissió específica per a la infància que durarà tota la legislatura i que haurà de vetllar perquè la perspectiva de la infància es tingui en compte en qualsevol actuació del Parlament. Després d'això tindran lloc les interpel·lacions i les mocions.

RE

Més continguts de