Compromís... amb el País Valencià

Sóc votant del Bloc des de sempre i si ara forma part d'una coalició anomenada Compromís, continuaré votant-lo. No és que estiga d'acord amb els plantejaments polítics dels 'bloquistes', simplement hi coincidim en certs punts. Tampoc m'agrada que em qualifiquen de nacionalista, perquè ací els nacionalistes –i molt excloents– només són els espanyolistes.

Tret de l'anul·lació del capitalisme o redistribució de la riquesa –vindrà sola, les màquines se n'encarregaran–, l'esquerranisme consisteix en la gosadia de capgirar aspectes essencials de la nostra societat, com l'opressió a què estem sotmesos per part de l'oligarquia de Madrid. Vull dir que el Bloc ha sigut el pensament visible més d'esquerres d'aquest país.

D'altra banda, considere que Compromís continua fent del discurs polític un doble llenguatge, una cridòria inútil i un populisme que no m'agrada gens. La política ha de canviar també, de dalt a baix. Al meu parer, cal treballar en un moviment d'organització social nova, ara dins de les institucions, ara fora, en el sentit d'aconseguir una societat tota diferent de l'actual.

No puc negar que m'uneix una llarga relació amical amb Pere Mayor i Enric Morera. A les virtuts i defectes que deuen tindre, sempre se'ls haurà de sumar l'honradesa i les conviccions de no haver caigut en mans del PSOE, partit que no arriba ni de lluny a socialdemòcrata i és radicalment espanyolista. Però procure que aquesta relació no interferesca en el meu pensament polític.

Així, en qualsevol diferència insuperable en l'estructura de Compromís que afectara els seus membres dirigents, m'inclinaria perquè foren substituïts per la segona fila, per la tercera o per la que s'avingueren a posar-se d'acord. Perquè hi ha un principi democràtic que s'oblida sovint: tots som un vot i tots podem participar en ser representants polítics.

A un país com el nostre, tan castigat pel nacionalisme espanyol, tot tendeix a la fragmentació i atomització, ja que resulta molt més difícil l'amplitud de mires que una visió ampla de la realitat. Sóc dels que estaria per fer campanya per l'abstenció, si es demostrara que ni Compromís correspon a unes ganes autèntiques de transformació real del País Valencià.