Efímers  /  Tema del dia 05/08/2014

Montse Cruz: “El sistema porta per porta té un cost global lleugerament inferior”

M.t.
2 min

BarcelonaLa recollida selectiva porta per porta consisteix a lliurar els residus al servei municipal de recollida davant de casa, en dies i hores determinats per a cada fracció de residus. Promoure aquest model és l’objectiu de l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta, fundada l’any 2002.

Per què en els últims anys ha disminuït el reciclatge a Catalunya?

Aquesta situació té a veure amb el robatori de materials reciclables, com el paper i cartró, a causa de la crisi econòmica.

¿El porta per porta contribueix a augmentar els nivells de reciclatge?

Aquest sistema fa que el ciutadà sigui més conscient de la pròpia generació de residus i de la problemàtica que l’envolta. Com que representa un canvi d’hàbits per a moltes llars, implantar-lo requereix una campanya de conscienciació i un seguiment constant. Això dóna lloc a taxes de recollida selectiva molt superiors i fa que les fraccions recollides siguin de més bona qualitat.

¿Aquest sistema és més o menys costós que el reciclatge convencional mitjançant contenidors?

Tot i que no hi ha diferències significatives entre els models, el porta per porta presenta un cost global mitjà lleugerament inferior. Un cost més elevat de recollida amb el sistema porta per porta queda compensat per un cost de tractament més baix i uns ingressos més elevats.

¿Es pot implantar com a servei únic de recollida de residus?

Com a servei únic o bé de manera mixta. Tot depèn de les característiques del municipi i de la decisió de l’equip de govern, però sempre és recomanable fer un estudi previ.

¿És aplicable a tots els municipis independentment de la grandària?

Tot i que a Catalunya no n’hi ha cap experiència, el porta per porta es pot implantar en grans ciutats. Milà, per exemple, ha acabat aquest any d’implantar-lo a tota la ciutat.

stats