Raons laborals i de conciliació, les causes de la baixa natalitat a l'estat espanyol

Les enquestades per l'INE demanen permisos més llargs i més flexibilitat a la feina

Els motius laborals i de conciliació de feina i vida familiar són, juntament amb els econòmics, els principals responsables que les dones de l'estat espanyol tinguin menys fills dels que voldrien, segons els resultats de l'enquesta de fecunditat publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). De fet, tot i que la taxa de fecunditat és d'1,3 fills, gairebé tres de cada quatre dones declaren que voldrien tenir dos fills o més.

A més, per primer cop l'enquesta ho pregunta també als homes. Segons l'INE no hi ha grans diferències en el nombre de fills desitjats per homes i dones, però sí que són moltes més les dones que en volen tenir tres. 

L'estadística remarca que el motiu més important pel qual les dones que no han tingut fills no volen tenir-ne és perquè "no volen ser mares". En el cas de les menors de 25 anys, és que es consideren massa joves. A més, la majoria de les menors de 35 anys esperen tenir més fills. 

A partir d'aquesta edat les raons laborals o de conciliació i les econòmiques són les que pesen més a l'hora de limitar el nombre de fills. Menys del 10% de les dones declaren que no tenen fills perquè no han trobat la parella adequada. 

Per altra banda, l'estudi també analitza els principals incentius que reclamen les persones per ser mares o pares: un augment del permís de maternitat i paternitat, més flexibilitat en l'horari de treball i una assignació per als progenitors que deixen la feina per cuidar els fills. Altres mesures menys esmentades són un augment de les escoles infantils assequibles i de qualitat per a infants de 0 a 3 anys i una assignació en funció de la renda per cada fill. En aquesta línia, el 28,6% de les menors de 25 anys no creuen que s'hagi d'incentivar la natalitat, un percentatge que va disminuint amb l'edat.

Reproducció assistida

L'enquesta difosa avui també inclou dades sobre reproducció assistida i assenyala que el 5,4% de les dones d'entre 18 i 55 anys s'ha sotmès algun cop a un tractament de reproducció assistida. Aquest percentatge augmenta amb l'edat i arriba a un màxim del 8,8% entre els 40 i el 44 anys. Els tractaments més utilitzats són la fecundació 'in vitro' i la inseminació artificial, i el seu ús creix amb l'edat.