Societat 05/05/2020

Així seran les proves de la selectivitat 2020

Cada matèria ha adaptat els exàmens perquè hi hagi més opcions per respondre

L.v.
5 min
Un estudiant fent l'examen de llengua castellana i literatura

BarcelonaLa pandèmia ha obligat a ajornar un mes la selectivitat i també a flexibilitzar-ne les proves i l'avaluació. Segons va explicar fa alguns dies la secretaria d'Universitats i Recerca, hi haurà més opcions per respondre i garantir així que si un tema no s'ha tractat a classe, l'estudiant tingui altres preguntes per contestar. L'ARA recull els canvis que s'introduiran a les proves d'accés a la universitat (PAU) d'aquest any a les principals matèries. En total, hi ha 29 assignatures que entren a examen: cinc són de la fase general (català, castellà, una llengua estrangera, història i una assignatura més depenent del tipus de batxillerat) i la resta són matèries de modalitat.

MATÈRIES GENERALS

Tots els estudiants de batxillerat, siguin de la branca que siguin, han d'examinar-se d'aquestes matèries.

Català i castellà

Es manté la mateixa estructura

Als exàmens de llengua catalana i castellana i literatura es manté el mateix model d'examen perquè, segons els organitzadors, pretén ser "sobretot i des de sempre una prova de competència d'ús de la llengua [...] més que no pas la consecució d'un temari de continguts específics".

Sí que s'hi introdueix un petit canvi: en l'exercici sobre les lectures obligatòries (val 1 punt), només caldrà respondre dues de les tres preguntes que es plantegin. Aquest any, les lectures obligatòries són Terra baixa (Àngel Guimerà) i Mirall trencat (Mercè Rodoreda), en català; i Luces de bohemia (Ramón María del Valle-Inclán) i Lazarillo de Tormes, en castellà.

Anglès i altres llengües estrangeres

La mateixa estructura però un tema més per fer una redacció

Com a català i castellà, a la prova d'anglès, alemany o francès es manté el model d'examen "pel seu caràcter competencial", perquè s'avalua el nivell oral i escrit i l'ús de la llengua de l'estudiant, no tant un temari específic. Hi ha un canvi per donar més opcions als estudiants: en lloc de proposar dos temes per fer-ne una redacció (val 4 punts), aquest any es podrà escollir entre tres opcions.

Història

S'elimina l'opció A i B i caldrà contestar dues de les quatre preguntes

És l'assignatura de la fase general (la part de l'examen obligatori per a tots els estudiants) amb més canvis. Normalment, l'estudiant podia triar entre fer l'opció A o fer l'opció B, cadascuna amb dos exercicis diferents. En l'examen d'aquest any també hi haurà quatre exercicis, però no estaran vinculats a cap opció, sinó que aniran l'un rere l'altre i l'estudiant podrà escollir-ne dos.

Això vol dir que en l'examen d'aquest any els estudiants tenen molt més marge per triar quines preguntes respondre. Abans es procurava que a cada opció hi hagués un exercici referent a l'etapa d'abans de la Guerra Civil i un altre de després, i un referent a la història de Catalunya i un altre a la d'Espanya. Malgrat que el contingut de l'examen serà el mateix, ara els estudiants podran respondre dos exercicis d'abans del 1936 o dos de després d'aquesta data, si ho volen. En tot cas, els exercicis no variaran de tipologia i estaran estructurats com sempre (per exemple, cada exercici té dues preguntes), i tampoc canviarà la puntuació (cadascun val 5 punts).

MATÈRIES DE MODALITAT

D'entre totes les matèries de modalitat, n'hi ha almenys una que és obligatòria: per als estudiants del batxillerat científic és matemàtiques, per als del social és matemàtiques aplicades a les ciències socials, per als de l'humanístic és llatí i per als de l'artístic és fonaments de les arts.

A banda, els estudiants que vulguin apujar la nota ho poden fer examinant-se de fins a tres matèries més, vinculades als estudis universitaris que vulguin cursar. Només compten per a la mitjana els dos en què obtinguin més bona nota.

Matemàtiques i matemàtiques aplicades a les ciències socials

S'haurà de fer un exercici menys

S'haurà de fer un exercici menys que fins ara. Si en les edicions anteriors es proposaven sis exercicis i calia fer-ne cinc, ara se'n proposaran també sis però només se n'hauran de respondre quatre. Això vol dir que cada exercici comptarà 2,5 i no 2.

Llatí

Estructura diferent, tot i que es mantenen els quatre exercicis

Els estudiants continuaran fent quatre exercicis. Com ja es feia fins ara, l'exercici de traducció serà obligatori per a tots, però valdrà 4 punts i no 5. A la part opcional, fins ara es proposaven dues opcions (A i B) tancades amb tres exercicis concrets, mentre que aquest any podran escollir un exercici de cada opció. És a dir, un estudiant podrà escollir l'opció A de l'exercici 2 (morfosintaxi) i l'opció B de l'exercici 3 (llengua, literatura o civilització romanes). Com fins ara, l'exercici 2 valdrà 1 punt i el 3 valdrà 2 punts. En canvi, el 4 passarà a comptar de 2 a 3 punts.

Fonaments de les arts

Caldrà respondre una pregunta més però també hi haurà més opcions

Fins ara hi havia una primera part comuna i obligatòria amb dos exercicis, i després un exercici més opcional a escollir entre dues opcions (A o B). Ara, en canvi, la part comuna consistirà en respondre tres dels cinc exercicis que es plantejaran, i la segona part es mantindrà igual i es deixarà escollir un exercici entre dues opcions, A o B.

Filosofia

Tres exercicis en lloc de cinc

Fa uns anys història de la filosofia era matèria obligatòria –a escollir amb història–, però ara ja no perquè forma part de la fase específica i no de la general. Tot i això, aquest any s'havia acordat que tingués més pes a l'hora de fer les ponderacions per entrar en segons quins graus i també s'havien aprovat ja alguns canvis en el model d'examen. Abans hi havia dues opcions (A o B), cadascuna amb un text d'un filòsof diferent i cinc preguntes per respondre. En canvi, a partir d'ara hi haurà tres exercicis i es podrà triar entre dues opcions en cadascun d'aquests. Entre l'opció A i l'opció B no es donarà cap d'aquestes tres combinacions: Kant-Mill, Kant-Nietzsche, Mill-Nietzsche.

Geografia i economia de l'empresa

Més opcionalitat en les proves

Com en la resta de matèries, augmenta l'opcionalitat dels exàmens. A empresa, cal respondre quatre exercicis de sis (en lloc de cinc dels sis de l'any passat). A geografia, s'eliminen les exercicis obligatoris i els estudiants hauran de respondre quatre dels cinc exercicis que es proposin i tots valdran 2,5 punts. L'any passat també calia fer quatre exercicis, però dos eren fixos per a tothom i dos més eren optatius entre tres.

Química i física

S'haurà de fer un exercici menys

També a les assignatures del científic es facilitaran més opcions a escollir. A química caldrà fer quatre dels set exercicis plantejats (fins ara, se n'havien de fer cinc, tres d'obligatoris i dos a escollir). És gairebé el mateix que passa a física, en què s'hauran de fer quatre dels vuit problemes de la prova, i no cinc com fins ara (dos de fixos i tres d'opcionals).

Biologia i ciències de la terra

Es faran quatre exercicis també però amb una estructura diferent

Els exàmens de biologia i ciències de la terra mantenen els quatre exercicis com fins ara. En l'edició de l'any passat hi havia dos exercicis comuns i dos més d'opcionals a triar d'entre dues opcions (no es podia fer un exercici de l'opció A i un altre de la B).

Ara s'eliminen els exercicis obligatoris. A biologia, la prova s'estructurarà en dos blocs (bloc 1 i bloc 2), i de cada bloc s'hauran de fer dos exercicis d'entre tres. Cada exercici del bloc 1 valdrà 3 punts i cada exercici del bloc 2 valdrà 2 punts.

I a ciències de la terra caldrà respondre quatre de sis exercicis: dos del bloc 1 (se'n proposaran tres) i dos del bloc 2 (se'n proposaran tres més).

Anàlisi musical i dibuix artístic

Pocs canvis

Els exàmens d'anàlisi musical i de dibuix artístic no tindran gaires canvis. Universitats diu que l'examen d'anàlisi musical ja tenia unes "característiques més competencials tant de la matèria com de l'examen", perquè el 80% de l'examen es basava en dues audicions i el 20% era un exercici de resposta oberta.

La prova de dibuix artístic també manté el mateix model i només canviarà la mida del paper de l'exercici 2.

stats