SOCIETAT
Societat 21/02/2013

El Consell de Seguretat Nuclear proposa l'obertura d'un expedient sancionador a la central d'Ascó

El motiu és la pèrdua d'informació, en no haver pogut precisar la ubicació exacta de 233 fonts radioactives en desús

Acn
2 min
La central nuclear d'Ascó. / TJERK VAN DER MEULEN

AscóEl Consell de Seguretat Nuclear (CSN) proposa al ministeri d'Indústria, Energia i Turisme l'obertura d'un expedient sancionador per infracció "greu" de pèrdua d'informació als titulars de les centrals nuclears d'Ascó I i II (Ribera d'Ebre), per no haver pogut precisar la ubicació exacta de 233 fonts radioactives en desús. Durant una inspecció rutinària realitzada a la central els dies 5 i 6 de juliol del 2011, el CSN va detectar irregularitats en l'inventari de les fonts encapsulades fora d'ús que s'havien de trobar a la instal·lació, d'acord amb el Pla de Gestió de Residus Radioactius en vigor. En una inspecció posterior s'hi van detectar deficiències "rellevants" en la seva gestió i control.

El ple del CSN ha aprovat la petició aquest dijous en aplicació de la llei sobre energia nuclear, que fa referència a "l'incompliment de les obligacions relatives a generació, arxiu i custòdia dels registres requerits per al desenvolupament de l'activitat o per al control de materials radioactius, quan tal incompliment suposi una pèrdua de la informació afectada". Segons el comunicat del Consell, la infracció està qualificada per la pèrdua de traçabilitat o d'informació i no "pel risc o pel perill que s'hagi derivat del succés". I és que aquestes fonts no són material nuclear, d'acord amb el reial decret 1308/2011, sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears i de les fonts radioactives. El CSN afirma que el titular de la central està establint accions correctores, que estan sent supervisades pel mateix organisme.

El CSN ha informat que no s'ha pogut constatar documentalment on es guarden les 233 fonts radioactives encapsulades que es comptabilitzen al Pla General de Residus Radioactius, i creu que el titular hauria perdut la traçabilitat de la localització d'unes 250 fonts radioactives en total. Segons l'inventari entregat pel titular a la inspecció, serien fonts que haurien estat emmagatzemades en bidons, una part dels quals s'haurien enviat a la instal·lació d'El Cabril, sense que existeixi cap documentació que ho avali.

D'altres fonts s'haurien dipositat a l'interior de bidons que encara estarien emmagatzemats al magatzem temporal de residus radioactius de la central, juntament amb residus de diversa naturalesa, i existiria una discrepància entre allò indicat en l'inventari o transmès verbalment a la inspecció i allò indicat en la documentació dels bidons.

En el cas de fonts líquides no es disposa dels controls documentals de les eliminacions realitzades amb posterioritat a l'any 2005. Quant al control de fonts d'alta activitat, no es disposa de les fitxes de vuit fonts que en l'inventari del titular consten com d'alta activitat.

El titular ha incomplert el Manual de Protecció Radiològica, el Manual de Garantia de Qualitat, el procediment sobre el control de l'eliminació de fonts líquides i el reial decret 229/2006, sobre fonts d'alta activitat i fonts orfes. Aquestes irregularitats, qualificades de tipus blanc, afecten les dues unitats de la central. Segons el CSN, tot plegat afecta l'objectiu de seguretat de protecció radiològica del públic.

stats