Societat 16/11/2012

Les persones solteres i les divorciades, incloent-hi les víctimes de violència de gènere, queden fora de la paralització dels desnonaments

Excepte si tenen dos fills. El BOE publica la lletra petita del decret. També exclou en alguns casos les famílies amb dos fills més grans de tres anys

Joan Faus
2 min

MadridCom és habitual, la publicació aquest divendres al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) del decret per frenar els desnonaments no ha estat exempt de sorpreses. El més destacat és que les persones solteres o divorciades −incloent-hi les víctimes de violència de gènere− sense dos fills al càrrec, no podran accedir a la moratòria de dos anys als desnonaments encara que tinguin ingressos anuals inferiors als 20.000 euros. Tampoc ho podran fer les famílies amb dos fills més grans de tres anys excepte si algun pateix una malaltia o discapacitat, o el deutor de la hipoteca està aturat i ha esgotat la prestació o la mare ha patit violència de gènere. Així, per exemple, no podrà evitar ser desnonat un home divorciat que té dos fills però que ja no en té la custòdia i, per tant, no estan al seu càrrec, o una dona divorciada que ha estat víctima de violència de gènere i que té un fill de cinc anys al càrrec, perquè en aquest cas no té dos fills al càrrec com hauria de tenir per complir el requisit d'unió familiar monoparental.

El decret estableix que, a banda de les famílies nombroses, només es podran beneficiar de la paralització que entra en vigor aquest divendres les unitats familiars que compleixin una sèrie de supòsits. I la definició d'unitat familiar que detalla la norma exclou els solters i les persones divorciades: "S'entendrà per unitat familiar la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de l'edat, que resideixin a l'habitatge, incloent-hi els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar". Fonts del ministeri d'Economia han confirmat a l'ARA l'exclusió dels solters i divorciats sense dos fills o un menor de tres anys al càrrec.

La norma estableix al BOE quatre requisits indispensables per optar a la moratòria:

  • Tenir uns ingressos mensuals que no superin els 1.597 euros (19.164 euros l'any), és a dir, tres vegades l'IPREM (l'indicador públic de rendes múltiples).
  • Que la quota de la hipoteca superi el 50% dels ingressos nets.
  • Que càrrega hipotecària hagi crescut almenys 1,5 vegades en els últims quatre anys a causa de la crisi.
  • Que l'habitatge del qual han de ser desnonats sigui l'únic de propietat.

I complir, a més, algun dels següents supòsits:

  • Família de tres fills o més.
  • Unitat familiar monoparental amb dos fills al càrrec.
  • Unitat familiar de la qual forma part un menor de tres anys al càrrec.
  • Unitat familiar en què algun dels seus membres tingui declarada una discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti de manera temporal o permanent, de forma acreditada, per realitzar una activitat laboral.
  • Unitat familiar en què el deutor hipotecari es trobi en situació d'atur i hagi esgotat la prestació.
  • Unitat familiar en què existeixi una víctima de violència de gènere.
stats