Directors cremats per la burocràcia
Societat  /  Educació 02/09/2023

"No és el mateix dirigir una escola que liderar-la": la formació per ser director

Per anar revalidant el càrrec, els aspirants han d'actualitzar la seva formació cada vuit anys

3 min
Què és el projecte ‘Què funciona en educació’? L’ofici de mestre. En formació permanent
Dossier Directors cremats per la burocràcia Desplega
1
Gairebé la meitat dels directors d'escola no repeteixen en el càrrec
3
"No és el mateix dirigir una escola que liderar-la": la formació per ser director
Editorial
Quan els directors no poden fer bé la feina per l'excés de burocràcia a l'escola

BarcelonaSegons el decret de direccions que el departament d'Educació va publicar l'any 2010, un director d'escola o institut ha de complir amb més d'una quarantena de funcions i atribucions com a màxim responsable d'un centre educatiu públic. Aquestes funcions poden anar des de tasques de representació del centre, garantir el manteniment de les instal·lacions o presidir el consell escolar, fins a organitzar les missions de tots els membres del claustre, proposar un projecte pedagògic per al centre i vetllar perquè es compleixi o ser el responsable de "garantir que el català sigui la llengua vehicular de l’educació, administrativa i de comunicació" en les activitats de l'escola o institut.

Per responsabilitzar-se d'aquestes més de 40 funcions –per les quals un director d'un centre educatiu públic pot rebre un complement d'entre 283 i 1.099 euros en funció del tipus de centre i de la quantitat de línies i alumnes– tots els directors han de fer una formació i passar un procés de selecció que es fa cada quatre anys presentant un projecte de direcció per al centre al qual opten a liderar.

"No és el mateix dirigir una escola que liderar-la", adverteix la responsable d'implementació i suport al lideratge pedagògic, Sonia Blasco, que s'ocupa de formar els docents que volen optar a la direcció d'una escola o institut. Explica que per rebre aquesta formació de 150 hores, que normalment s'estructura en menys d'un any natural i està repartida en dos cursos escolars, no n'hi ha prou amb apuntar-se i complir amb els requisits formals, sinó que també s'ha de superar una entrevista personal i fer una carta de motivació que puntua un tribunal. "Això ens serveix per filtrar una mica els professionals que considerem que poden fer més de motor per transformar i millorar el sistema i sempre queda gent sense entrar", assegura la formadora.

Un cop el docent candidat és seleccionat, se li assigna un lloc de formació en un dels 12 serveis territorials del departament d'Educació, en funció de la proximitat del seu centre, i allà farà una formació a l'aula de cinc unitats.

Curs de formació inicial en direcció de centres docents públics
 • 1. Gestió del canvi. Visió i planificació estratègica

  Fer ús d’eines de planificació estratègica orientades a millorar els resultats de l’alumnat a partir i per aplicar el seu projecte educatiu.

 • 2. Lideratge del projecte pedagògic

  Promoure el treball col·lectiu entre el professorat a partir de la identificació de problemàtiques, la formulació d’objectius, la presa de decisions i el seu desplegament posterior.

 • 3. Desenvolupament de capacitats gerencials

  Gestió d’un centre autònom: conèixer els elements per exercir les funcions de cap de personal, saber liderar una organització durant el procés de canvi i conèixer les metodologies per a una gestió més professional.

 • 4. Lideratge de l’entorn i comunitat educativa

  Conèixer l’entorn i trobar les eines per interaccionar-hi, impulsar el treball en xarxa i aconseguir la implicació i compromís de la comunitat escolar.

 • 5. Avaluació i rendició de comptes

  Conèixer els mecanismes d’autoavaluació, interpretar els resultats i prendre les decisions oportunes.

Formació personalitzada i projecte

Més enllà d'aquest contingut bàsic, l'aspirant a director també ha de superar un mòdul transversal de "desenvolupament personal i direcció de persones". En aquest bloc es busca ensenyar al docent perquè tingui eines per motivar el personal del centre en funció del seu perfil individual. "Treballem perquè tingui una mirada holística del sistema que vagi de dins cap enfora de la persona, perquè la seva mirada i com es coneixen a ells mateixos és una condició sine qua non per poder liderar la resta dels membres de la comunitat educativa", detalla Blasco.

Durant els mesos de formació presencial, paral·lelament tots els aspirants a director preparen el treball final, que consisteix en elaborar un projecte de direcció igual que el que hauran de presentar per dirigir el seu centre. Aquí la formació sí que és més individualitzada: "No serà igual tutoritzar una idea per a un centre de formació professional que per a una escola rural o un institut d'una gran ciutat", insisteix Blasco. Amb la presentació d'aquest projecte es finalitza la formació, però la responsable d'implementació i suport al lideratge pedagògic adverteix: "Aprovar el projecte al curs de formació no garanteix que després se seleccioni el docent per dirigir el seu centre". Per aconseguir accedir a aquest càrrec l'aspirant haurà de presentar la seva candidatura i el seu projecte davant d'una comissió formada per nou professionals: tres representants de l'administració (un d'ells és un inspector d'educació), tres membres del consell escolar que no siguin docents i tres professors del centre que hagin estat escollits pel claustre.

La formació, però, no acaba aquí. Perquè les direccions escolars estiguin al dia i s'adaptin a les transformacions del món educatiu, la formació per ser director d'un centre té data de caducitat. El docent que vulgui continuar sent director haurà de fer un curs d'actualització cada vuit anys. "El sistema educatiu canvia, les necessitats són diferents i els docents ens hem d'adaptar constantment", insisteix Blasco.

Dossier Directors cremats per la burocràcia
Vés a l’ÍNDEX
stats