Formació professional
Societat Educació 25/07/2023

El pla per reordenar la FP a Catalunya i acreditar 800.000 nous professionals

L'objectiu és acreditar 800.000 persones abans del 2030 i que hi hagi centres de formació integrada

3 min
CARRERA PROFESSIONAL  José Andrés (a la foto) va comprovar que sense formació ningú li donava feina.

BarcelonaQueden places buides en estudis d'oficis estratègics, falten places als graus per exercir feines amb poca inserció laboral i les persones que han adquirit coneixements per la seva experiència laboral troben massa traves per acreditar la seva qualificació. Aquests són alguns dels principals problemes de la Formació Professional (FP) que l'Agència Pública de Formació i Qualificació i els departaments d'Educació i Treball volen començar a solucionar a partir d'aquest mes de setembre. Per fer els primers passos cap a aquest objectiu, avui el Govern ha aprovat l'elaboració d'un mapa de centres de formació professional en funció de les necessitats laborals del territori i un nou decret de centres de FP integrada que oferiran la possibilitat d'obtenir en un únic espai certificats i títols professionals, orientació i acreditacions de competències.

Amb aquestes dues grans bases es pretén aconseguir reordenar l'oferta de FP al territori i capgirar l'estructura de qualificació professional que hi ha a Catalunya perquè el 2030 hi hagi un percentatge més baix de professionals amb qualificació superior (cicles de grau superior, graus universitaris, màsters i doctorats) i de professionals amb una qualificació bàsica (fins a tercer d'ESO o inferior) i que gairebé es dupliqui el percentatge de treballadors acreditats amb una qualificació professional mitjana (ESO, batxillerat i cicles formatius de grau bàsic i mitjà).

Estructura de la qualificació professional a Catalunya

Qualificació superior

40%

48%

Qualificació mitjana

24%

45%

Qualificació bàsica

28%

15%

Escenari de Catalunya

l'any 2022

Escenari òptim

per al 2030

Qualificació

superior

40%

48%

Qualificació

mitjana

24%

45%

Qualificació

bàsica

28%

15%

Escenari

òptim per

al 2030

Escenari

de Catalunya

l'any 2022

Qualificació

superior

40%

48%

Qualificació

mitjana

24%

45%

Qualificació

bàsica

28%

15%

Escenari

de Catalunya

l'any 2022

Escenari

òptim per

al 2030

Per assolir aquest canvi de paradigma, el Govern es marca l'objectiu d'acreditar 800.000 persones amb un nivell mitjà de qualificació els pròxims 7 anys. Entre aquestes persones hi ha els estudiants que assoleixin un títol o una acreditació de la manera habitual, però també els treballadors que han anat assolint coneixement i competències durant la seva vida laboral però que mai els han acreditat oficialment, perquè no ho consideren útil o, sobretot, per les dificultats que es troben per obtenir aquests certificats.

Aquí és on entra en joc la nova acreditació de Centre de Formació Professional Integrada, que els centres formatius podran sol·licitar a partir de l'1 de setembre, tot i que no estarà operativa fins al curs 2024-2025. El Govern calcula que al voltant de 40 centres (d'un total de 2.233) obtindran aquesta qualificació, que implicarà que estan preparats per "donar resposta a les necessitats de qualificació de qualsevol persona al llarg de la seva vida". A efectes pràctics això significarà que oferiran tots els serveis del sistema, des de certificats i títols professionals fins a orientació i informació, acreditacions de competències professionals o itineraris formatius complets. D'aquesta manera es vol aconseguir que s'ofereixi una formació professional continuada des dels 16 fins als 67 anys i evitar situacions en què per acreditar uns coneixements cal acudir a diversos centres de formació professional, a oficines del SOC, a serveis d'acreditació de competències o a escoles de formació concretes.

Adaptar l'oferta a les feines que es necessitaran els pròxims anys

Més enllà de la formació al llarg de la vida, el Govern també treballa en l'elaboració d'un mapa de la situació de tots els centres de formació professional de Catalunya, que es farà juntament amb agents socials i econòmics del territori i que ha de permetre redefinir la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals en els pròxims anys. Per fer-ho, s'està elaborant un informe de prospectiva 2023-2026 que analitza les necessitats laborals de cada territori per adaptar l'oferta de FP i identificar en quin tipus de formació hi ha d'haver més places perquè tenen més inserció laboral i quins estudis tenen menys possibilitats d'èxit a Catalunya i que potser cal replantejar. El document es presentarà aquest mes de novembre i al desembre es farà pública una nova estratègia per a l'impuls de nous estudis al llarg de la vida i noves oportunitats.

Ja a partir de l'any que ve es farà arribar als centres un nou pla d'actuacions de centres de formació professional integrada i serà llavors quan els que vulguin acreditar-se com a centres integrats hauran de presentar un projecte amb la seva estratègia i l'oferta que proposen per cobrir les necessitats del seu territori o del seu sector formatiu per contribuir a l'assoliment de la xifra de 800.000 nous professionals acreditats amb un nivell mitjà de qualificació el 2030.

Calendari de reordenament de la FP

Setembre

Els centres poden començar a sol·licitar l'acreditació de centre de formació professional integrada.

Octubre

S'aproven els criteris per la construcció del mapa de centres d'FP


Novembre

Es fa públic l'informe general de prospectiva 2023-2026 per veure en quins sectors cal augmentar la formació i en quins convé reduir-la


Desembre

Es fa pública la visió integrada del mapa de centres d'FP i l'estratègia de consens amb agents socials per impuls de nous estudis al llarg de la vida i noves oportunitats.


A partir del gener

Es fa arribar als centres un nou pla d'actuacions de centres de formació professional integrada perquè presentin un projecte amb la seva estratègia i l'oferta que proposen per cobrir les necessitats del seu territori.

Curs 2024-2025

Primeres acreditacions de centres de formació professional inte

2030

Escenari òptim: 800.000 nous professionals acreditats amb un nivell mitjà de qualificació el 2030. Un 40% dels professionals catalans amb una qualificació superior, un 45% amb qualificació mitjana i un 15% amb qualificació bàsica.

stats