Publicitat
Publicitat

Els factors de la salut al lloc de treball

1. Ubicació La presència de radó als corrents d'aigua subterranis

Un element important en la ubicació d'un edifici és la presència de radó, un gas radioactiu que es troba de manera natural a l'escorça terrestre, sobretot en sòls de granit. El radó pot penetrar en els edificis des del subsòl. No es difon de manera homogènia, fins al punt que la concentració pot variar notablement entre dues habitacions contigües. "La comunitat científica ha reconegut els efectes perjudicials d'aquesta radiació", assegura Enric Aulí, professor de l'UPC i expert en biohabitabilitat, que indica que aquest gas "interferiria en el cicle de la melatonina i debilitaria el sistema immunològic".

Una altra influència de l'indret d'ubicació és la presència de corrents d'aigua subterranis, de fissures i de metalls que provoquen l'alteració del camp magnètic terrestre. Aquesta influència és discutida per la comunitat científica, però els efec tes hi són. "En horitzontal sempre se'n veu afectada una àrea més o menys petita -indica Enric Aulí-, pot ser una habitació de la vivenda o tota la vivenda, però en vertical pot arribar a centenars de metres". Segons Aulí, cal evitar que aquests punts coincideixin amb llocs de llarga estada. "La gent que hi està exposada té la sensació que es queda sense energia", afirma.

2. Aire Una bona ventilació evita que s'acumulin elements tòxics

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha estimat que un 30% dels edificis d'oficines del món tenen problemes d'habitabilitat i també que fins a un terç de les persones que hi treballen pateixen efectes de salut relacionats amb l'aire. Una ventilació que vagi renovant l'aire és important per evitar l'acumulació d'elements tòxics, però la qüestió no és tan simple.

"La ventilació idònia a les ciutats és avui gairebé impossible, perquè la qualitat de l'aire exterior és molt dolenta", assenyala Toni Solanas, arquitecte i president de l'Agrupació AuS (Arquitectura i Sostenibilitat). Cal recordar que una ciutat com Barcelona sobrepassa, molts dies de l'any, els límits permesos. Els factors ambientals mai no afecten tothom de la mateixa manera. "I com acostuma sempre a passar -afegeix Solanas- establim estàndards en funció de persones sanes i oblidem les necessitats dels més febles".

3. Materials Hi ha agents que poden ser cancerígens en la construcció

Aquest factor està molt relacionat amb l'anterior. "L'aire és el transmissor d'agents contaminants com ara els compostos orgànics volàtils, els formaldehids i el benzè, que provenen de materials presents en els edificis", explica Toni Solanas. A banda dels materials de construcció cal parar atenció a la composició de pintures, vernissos i coles. La història recent ha demostrat la importància dels materials, com en el cas de l'asbest, utilitzat en una bona part dels edificis construïts entre els anys 60 i els anys 80 i identificat com a agent cancerigen.

4. Electricitat Molts aparells i instal·lacions electròniques influeixen la salut

Fa pocs anys la flamant nova seu de Gas Natural va haver de ser desallotjada perquè una bona part dels seus ocupants van patir lipodistròfia: una pèrdua de teixit greixós subcutani. No va ser l'única empresa amb problemes. En els últims anys s'ha encunyat el terme electrosmog per referir-se a l'acumulació d'aparells electrònics i instal·lacions electròniques i els seus efectes en la salut (torres d'alta tensió, wifi, telefonia mòbil). Tot i la falta d'estudis definitius sobre el tema, alguns experts recomanen precaució.

Segons Enric Aulí, la presència d'alteracions magnètiques provinents del subsòl és un problema afegit: "Als llocs on hi ha una alteració així cal evitar situar-hi els quadres elèctrics o les preses de les antenes perquè s'amplifica l'efecte negatiu". Un efecte que es trobaria sobretot en les cèl·lules, segons apunten les investigacions.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de