El 40% de les famílies no se senten satisfetes amb la informació i l'acompanyament de l'escola als seus fills

Els pares i mares amb menys estudis o amb fills amb dificultats voldrien que l'escola els orientés més en l'escolaritat dels fills, segons una enquesta de la Fundació Bofill

Un 20% de les famílies estan insatisfetes amb la informació que reben de l'escola i les orientacions que els planteja el centre de cara a l'escolarització dels seus fills, i un 20% en fan una valoració mediocre. Per tant, quatre de cada deu famílies voldrien que l'escola els donés més informació i acompanyament en l'educació dels seus fills. És un dels resultats de l'últim Edubaròmetre de la Fundació Jaume Bofill, amb dades de gairebé 10.000 famílies al voltant de l'atenció personalitzada i la diversitat dels centres educatius. La insatisfacció rau principalment en famílies amb un nivell baix d'estudis o famílies d'alumnes amb dificultats que se senten "abandonades".

La directora de l'àrea de recerca de la Fundació Bofill, Mònica Nadal, ha expressat que malgrat que les escoles estan fent una bona atenció, els tutors estan disponibles i moltes famílies confien en l'acompanyament del centre als seus fills, és "insuficient" per a les famílies que més ho necessiten, ja sigui perquè no se senten "tan competents" (principalment perquè tenen un nivell d'estudis baix) o perquè els seus fills tenen dificultats. L'Edubaròmetre de la Fundació Bofill ha destacat, doncs, aquest 40% de famílies que no en tenen prou amb la informació i l'assessorament que reben actualment de l'escola, i que tenen un nivell d'exigència "més alt".

Per al director de l'entitat, Ismael Palacín, la mateixa enquesta 30 anys enrere hauria demostrat que les famílies que necessiten més acompanyament es "conformaven" amb el que els donava l'escola i que, per contra, ara en volen "més". Segons Palacín, això és una mostra del canvi de paradigma que s'està imposant, perquè s'ha "redefinit" el dret a l'educació i l'expectativa "d'èxit" de les famílies ha incrementat. Per això Palacín ha valorat que l'escola hagi deixat la funció de només instruir per incorporar funcions de "valor afegit", com són la personalització i la tutorització dels alumnes per millorar la seva orientació.

A partir d'aquesta enquesta, des de la Fundació Bofill es precisa la necessitat de potenciar la figura del tutor i el rol de l'acompanyament a totes les escoles i els instituts del país, una tasca que actualment està limitada per qüestions de temps. De fet, l'Edubaròmetre posa de manifest que la informació a les famílies és més satisfactòria en les primeres etapes de l'escolarització, a la bressol i a l'educació infantil, però que va perdent pes a mesura que l'infant guanya autonomia. Així, el 64,6% dels pares d'infantils es troben amb el tutor sempre que cal, un percentatge que es redueix al 54,9% a primària i que a l'ESO és del 41,6%.

Desconfiança per afrontar un problema

De l'enquesta de la Fundació Bofill també se'n desprèn que fins a un 17,8% de les famílies no confien en la capacitat dels docents per afrontar un possible problema que desenvolupin els escolars. De fet, només la meitat de les famílies confia en la capacitat del centre en donar resposta a les necessitats dels fills i un 22% no creuen que els docents sàpiguen "motivar" ni facin escorços per acompanyar els estudiants. Per a Palacín, aquesta enquesta és un punt de partida per valorar aquesta tutorització cada vegada més necessària i que no es vegi "com un plus".

Per aquest motiu, Palacín ha valorat molt positivament les recomanacions que s'han fet al Govern per millorar la formació inicial dels mestres i, sobretot, l'entrada al sistema educatiu en l'àmbit laboral, ja que ha considerat que els primers anys d'exercici professional són els més transcendents. Per això, ha considerat que l'acompanyament en els futurs mestres per part de docents "sèniors" seran "determinants" per, entre altres coses, transmetre la importància de la tutorització.

Un MIR per ser mestre i professor d'universitat amb experiència a les aules: així es vol canviar la carrera docent