Societat 19/11/2014

El Suprem avala que el català sigui llengua vehicular a l'escola

Rebutja un recurs de l'associació Impuls Ciutadà contra un decret de la Generalitat

Efe
2 min

MadridEl Suprem ha rebutjat un recurs de l'associació Impuls Ciutadà contra un decret de la Generalitat que considera el català com a "llengua vehicular" en centres educatius perquè, segons el seu criteri, aquesta consideració sobre la llengua autonòmica no exclou l'ús del castellà.

El decret recorregut garanteix que "el català sigui la llengua vehicular de l'educació, administrativa i de comunicació utilitzada normalment en les activitats del centre".

La norma, aprovada el 2010, va ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va avalar, i després davant el Suprem, en cassació.

A aquest segon recurs respon l'alt tribunal que "la norma reglamentària impugnada no assenyala, en definitiva, cap exclusió de l'ús del castellà en l'àmbit educatiu al territori de Catalunya".

D'aquesta manera, l'alt tribunal rebutja la petició de l'associació citada, que es defineix a la seva web com a defensora de la cohesió a Espanya i de la Constitució, perquè la norma recorreguda "no fa altra cosa que avalar la projecció en l'àmbit educatiu del caràcter oficial del català".

"Observi's que s'al·ludeix al fet que és la llengua utilitzada normalment a les activitats del centre", afegeix el Suprem en relació amb el text recorregut, abans d'afegir que l'ús normal de l'idioma en qüestió a Catalunya mateix és una realitat.

L'alt tribunal rebutja així mateix que tingui sentit acudir davant el Tribunal Constitucional en una qüestió presentada pel Poder Judicial perquè el tribunal de garanties es pronunciï sobre si el decret citat vulnera la llei fonamental.

"El règim constitucional de cooficialitat no es tradueix, com postula la recurrent, en el fet que cada menció que es faci en la normativa reglamentària autonòmica al català hagi d'acompanyar-se per una menció idèntica i mimètica al castellà", aclareix l'alt tribunal.

És a dir, el Suprem respon a l'associació recurrent que, atès que les dues llengües, castellà i català, són oficials a Catalunya, totes dues poden usar-se als centres educatius, més enllà del text d'un apartat d'un determinat decret.

stats