Claus del Bassas

Comentaris 0

LES CLAUS DEL VESPRE

La Generalitat proposarà al govern espanyol que la canalla surti a finals de la setmana que ve: les claus del vespre, amb Antoni Bassas (17-04-2020

Més Claus del Bassas