Claus del Bassas

Comentaris 0

LES CLAUS DEL DIA

Biden està encara més a prop de la presidència dels EUA mentre Trump diu mentides sobre el recompte: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/11/2020)

Més Claus del Bassas