HABITATGE
Camp de tarragona 07/11/2017

El lloguer social: una prioritat per a les administracions

J.s.
2 min
A la plaça de la Patacada de Reus hi ha habitatges de lloguer social.

ReusSegons dades de la Generalitat, del 2008 fins ara els habitatges en lloguer a la ciutat de Reus han passat de 2.000 a 2.300, un augment considerable, al voltant del 15%, mentre que en aquest mateix període el preu mitjà ha baixat un 10%. El regidor d’Urbanisme de Reus, Marc Arza, assenyala que la gent que es plantejava viure de lloguer abans del 2007 era residual, però que actualment això ha canviat i ha provocat un augment de la demanda d’habitatge de lloguer, i l’Oficina d’Habitatge de Reus ha tirat endavant diverses iniciatives per potenciar el lloguer a la ciutat, amb els 3 milions d’euros a les ajudes al lloguer social que gestiona procedents de la Generalitat.

Arza explica que fa dos anys des de l’Ajuntament es van trobar que en els 160 habitatges públics de lloguer l’ocupació era només del 30% i van decidir abaixar-ne el preu un 20%, fer-hi algunes millores i augmentar-ne molt la difusió; actualment l’ocupació d’aquests habitatges ha arribat al 95%. Paral·lelament, l’Oficina d’Habitatge de Reus ha impulsat la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Reus, integrada a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, un programa de mediació de l’administració pública entre persones propietàries i persones llogateres per fomentar la disposició d’habitatges destinats al lloguer social, perquè els primers cedeixin habitatges a l’Ajuntament i aquest garanteix el cobrament regular de la quota i garanties en cas d’impagaments a canvi de rebaixar-ne el preu. A més, s’ha negociat amb entitats bancàries que posin en lloguer social els seus habitatges buits.

“A Reus hi ha més demanda que oferta d’habitatge, i si els pisos estan en bon estat i a un preu raonable, entre 250 i 450 euros, el mercat els absorbeix”, afirma el regidor, que destaca les gestions que s’estan fent amb entitats sense ànim de lucre i fundacions per cedir-los terrenys municipals perquè hi construeixin habitatges que puguin destinar-se a lloguer social. Finalment, Arza apunta que estan treballant perquè Reus sigui entre les pròximes ciutats que acullin noves promocions d’habitatge social de l’Incasòl, oferint-los sòl públic.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme de Tarragona, Salvador Milà, assenyala també l’augment del lloguer social com un dels grans reptes dels anys vinents, que actualment és del 9% del total i l’objectiu és arribar al 15% en quinze anys que recomana la Generalitat, amb la qual cosa cal generar el sòl suficient. L’anomenat Barri dels Jocs, a Camp Clar, crearà 300 habitatges, amb el percentatge legal de lloguer social, que és el 20% del sòl edificable.

stats