Economia
Camp de tarragona 13/11/2019

Tarragona recupera el nivell d’abans de l’última crisi

El creixement econòmic s’ha moderat el 2018, per sota de la mitjana catalana

J. Salvat
4 min
.

TarragonaLa crisi econòmica mundial que va començar el 2007 va afectar molt durament el Camp de Tarragona. Tant, que fins a l’any passat no es van superar els estralls d’aquella greu recessió. És així si tenim en compte el valor afegit brut (VAB), amb un augment acumulat en el període 2007-18 de l’1,6%. El VAB és una magnitud macroeconòmica que mesura el valor total creat per un sector, país o regió. Es calcula a partir del valor del conjunt de béns i serveis produïts en un període de temps. Aquesta i moltes altres dades les revela l’Anuari Econòmic Comarcal 2019 del BBVA, que analitza la distribució territorial de l’evolució econòmica catalana el 2018 i que va ser presentat la setmana passada.

En termes d’ocupació, en canvi, al Camp de Tarragona els afiliats a la Seguretat Social del 2018 encara estan un 5,3% per sota dels del 2007. El coordinador de l’estudi, Joan Oliver, assenyala que la robotització en el sector industrial està reduint la capacitat de generar llocs de treball i el sector terciari no és capaç de compensar-ho. Oliver recorda el fort procés de terciarització de l’economia tarragonina des de la recuperació de la crisi: ja representa un 77% de l’ocupació total.

Menys empenta industrial

L’Anuari Econòmic Comarcal 2019 situa el creixement de la demarcació tarragonina en l’1,5%, més d’un punt per sota del conjunt de Catalunya, que és del 2,6%. Les causes d’aquesta moderació del creixement són la davallada del sector primari (-4,6%) i de l’empenta industrial (-2,5%), quan és un sector que aporta gairebé el 30% del VAB en aquestes comarques. Oliver apunta que “no ha sigut un bon any per a la química a causa del context internacional i aquí s’ha notat perquè hi té un pes molt important”.

L’augment del VAB al Camp de Tarragona es deu, en canvi, a un augment dels serveis (3,2%) i la construcció (4,1%), que més que compensen la davallada industrial i del primari. Entre els anys 2015 i 2016 el VAB tarragoní va créixer sensiblement més que el conjunt de Catalunya. És més, tot i la moderació del 2018, el Camp de Tarragona situa l’augment del seu VAB durant la recuperació 2013-18 (del 16,2%) com el de màxim creixement del país (per sobre el 14,9% català).

En l’àmbit industrial, la important contracció mostra la forta davallada de les produccions d’energia, gas, aigua i reciclatge (-10,1%), i el baix increment de les manufactures (0,3%). Pel que fa a les caigudes de l’energia, al Baix Camp es va contreure en un -12,7% i al Tarragonès va caure un -6,3%. En les branques manufactureres, la davallada de la química (prop del 30% del VAB industrial) només és compensada, en part, pels augments de la fabricació de material de transport i la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, i el creixement més contingut en les indústries d’alimentació, begudes i tabac. El mercat de treball del sector industrial va presentar el 2018 un creixement força intens dels afiliats (del 2,4%), que consolida la recuperació de l’afiliació del sector entre el 2013 i el 2018. Però encara és insuficient per compensar la forta contracció entre els anys 2007 i 2013. Els 38.000 afiliats assolits el 2018 es troben encara un 4,8% per sota dels registrats el 2007.

En serveis, notable millora

La fortalesa que han mostrat aquestes comarques en l’activitat terciària el 2018 expressa l’acció combinada tant dels avenços dels privats (augment d’un 3,1% i aportació de tres quartes parts del VAB terciari), com dels col·lectius (increment d’un 3,5%). El VAB terciari acumula, respecte al generat el 2007, una notable millora del 13,4%.

Tot i la relativament intensa empenta de la construcció el 2018, la comparació 2007-2018 continua encara en un terreny molt negatiu (una contracció acumulada del -54,6%). Si bé el 2018 l’ocupació al sector va créixer en un força intens 4,5 %, l’afiliació només ha recuperat una part petita de les pèrdues de la crisi, i la reducció 2007-18 se situa en el -57,7% dels efectius existents el 2007.

Oliver adverteix d’un fenomen nou, que es podria accentuar en els pròxims anys i que és la incapacitat del sector del comerç a causa de la venda online. Per contra, augmenta el transport per carretera. Sobre el sector de l’hosteleria, es detecta una baixada del turisme nacional i estatal que no es compensa amb l’augment de l’exterior i queda en un descens del 4% respecte al 2017.

Sobre el futur, Oliver apunta que el creixement del PIB català podria baixar fins a l’1,5% el 2020, però augura que el 2021 es podria recuperar fins al 1,9% si no hi ha cap conflicte internacional important.

El valor afegit brut s’ha moderat respecte al 2017 i augmenta menys que la mitjana catalana.

S’explica sobretot per la baixada de les exportacions del sector químic pel context internacional.

Tot i la moderació del 2018, el VAB tarragoní ha augmentat més que en el conjunt de Catalunya (14,9%).

stats