REFORMA FISCAL

Després d'apujar l'IRPF ataca les societats dels esportistes i artistes d'elit i l'economia submergida

Hisenda busca ingressos per reduir el dèficit

L'Estat ha passat a una segona fase en el seu ànim recaptador, centrada en el control de la xarxa de societats d'esportistes i artistes d'elit. Hisenda vol incrementar el setge a l'economia submergida.