Publicitat
Publicitat

Minidiccionari per entendre la crisi econòmica

Actiu
Els actius en una empresa o en un banc són els béns i recursos que té, tangibles o no. Són diferents segons el tipus d’empresa. Per exemple, un banc té un actiu tòxic quan ha donat un préstec que no podrà ser pagat.

Ajust

És la manera d’anomenar una profunda retallada de la despesa pública o, en el camp privat, mesures dràstiques com expedients de regulació d’ocupació (ERO) o acomiadaments. En el sector públic l’ajust se sol traduir en rebaixes de sous dels funcionaris i una forta reducció de la inversió.

Austeritat

Vol dir aplicar una política que prioritza la reducció del dèficit. S’aplica per aconseguir finançament exterior i per fer créixer la confiança de poder tornar els deutes pendents, però el cost de retallar molta despesa en poc temps pot tenir, i de fent està tenint, uns efectes devastadors i fa retrocedir la nostra economia, molt basada en el consum intern. Ara el gran debat és si es pot flexibilitzar el calendari per reduir el dèficit per no fer encara més profunda la crisi.

Autoregulació

Un altre gran debat és com s’han de regular els mercats per evitar els excessos del sistema financer. Al principi es va parlar de reforçar els organismes reguladors, però a poc a poc s’ha imposat la tesi liberal que els mercats s’autoregulen sols. Fins a la pròxima crisi?

Bombolla

És el fenomen que es produeix quan els actius d’un sector, per exemple, l’immobiliari, es revaloritzen de manera molt ràpida, sense més fonament que una demanda disparada –i artificial, en la mesura que els pisos no es necessiten per viure, sinó que es volen com a inversió– i que produeix grans guanys als inversors. Quan la bombolla esclata té conseqüències catastròfiques, com ha passat a Espanya.

Estímul

Són injeccions de diners públics per reanimar l’economia. Podem parlar d’inversió per generar activitat i ocupació, o d’incentivar el consum amb ajuts directes a la compra –pla Renove–, però també de deduccions i rebaixes fiscals. A banda de les baixades de tipus que decideix a Europa el BCE: amb el preu del diner més baix s’estimula l’activitat econòmica. A l’inici de la crisi es va optar per una política d’estímuls. Molts creuen que retirar-la va ser prematur.

Liquiditat

Són els diners en efectiu de què es disposa en un moment determinat. Quan algú deixa de pagar o s’endarrereix, normalment addueix “problemes de liquiditat”.

Mercats

Així s’anomenen els grans fons d’inversió que cada dia es mouen a la borsa. Per exemple, si compren deute públic, condicionen la política que pot fer un país, ja que són els que decideixen a quin preu es pot finançar.

Recapitalització

És injectar diners en una empresa o banc per reforçar-ne la solvència. L’estat pot recapitalitzar un banc oferint préstecs (FROB) o a canvi de passar a ser-ne accionista.

Reestructuració

En l’àmbit financer la reestructuració s’ha traduït en fusions d’entitats amb l’objectiu d’aconseguir un conjunt més solvent. Rajoy en vol impulsar una altra.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT