Publicitat
Publicitat

EMERGÈNCIES

Proposta per a un sol cos de bombers a Catalunya

Fusionar el cos de bombers de l'Ajuntament de Barcelona i el de la Generalitat per crear un cos únic que rebria el nom de Bombers de Catalunya. És una de les propostes que fa el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC), el principal think tank del país en temes de seguretat i defensa. La idea forma part d'un informe que s'ha redactat per estudiar la situació de les emergències i que destaca la necessitat de "refundar" el cos de Bombers per "adaptar-lo als nous reptes que la societat catalana afronta".

El CEEC planteja com a primera línia estratègica la fusió dels bombers barcelonins i els de la Generalitat, amb què s'aconseguirien "més economies d'escala, la incorporació de més coneixement tècnic i més facilitat per promoure les especialitats". Aquest escenari, plantejat en el mitjà termini, "hauria de compatibilitzar una estreta vinculació amb l'Ajuntament de Barcelona per a una òptima prestació del servei respecte al ciutadà".

Urgències sanitàries integrades

L'informe del CEEC també aposta per integrar més els cossos de voluntaris en els organigrames dels bombers i assegura que la dependència de les emergències sanitàries del departament de Salut "crea unes distàncies i unes barreres polítiques massa grans per a una correcta coordinació". D'aquesta manera, proposa que les emergències sanitàries passin a dependre d'Interior per aconseguir una "coordinació més efectiva".

La constitució d'una plataforma logística integral d'emergències, la integració operativa en el pla d'emergència nuclear de Tarragona (Penta) i el traspàs de salvament marítim a la Generalitat, ja previst en el nou Estatut, són altres iniciatives de les que es recullen en l'informe. El document també planteja estendre la creació de l'especialitat de bombers d'aeroport, actualment activa a Alguaire, a les instal·lacions aeroportuàries del Prat, Girona, Reus i Sabadell. Crear un nou model organitzatiu i potenciar la formació completen les mesures de l'informe del CEEC.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT