Publicitat
Publicitat

Solucions alternatives per viure la tercera edat i iniciatives assistencials

Habitatges tutelats

Són un servei d'acolliment alternatiu per a persones grans autònomes que no es poden quedar a casa seva. Els pisos tenen estances d'ús comú i sense barreres arquitectòniques. Els residents comparteixen tasques i despeses i, optativament, poden viure amb els cònjuges o parelles. Hi ha un director, un treballador social i teleassistència 24 hores.

Centres de dia

És un servei d'acolliment diürn per a persones de més de 65 anys dependents, que complementa l'atenció de la família. És una alternativa a l'internament de la persona gran en una residència i pot ser temporal o permanent.

Servei Respir

Són places residencials de caràcter temporal per a gent gran, d'una durada màxima de 2 mesos l'any. Serveix per donar un temps de descans als cuidadors familiars així com respondre a situacions familiars imprevistes.

Recossira

En pallarès, recossira significa cuidar i aquesta és la màxima d'aquesta iniciativa de la Fundació Casanovas-Sansa per atendre les persones grans en el seu entorn de sempre. S'ofereixen visites periòdiques a domicili, ajut a visites mèdiques, mediació i detecció de situacions preocupants com són el dol, la solitud i la depressió. No vol suplir la feina dels serveis socials però sí acostar les persones grans a aquests serveis. El Pallars Sobirà està per sobre de la mitjana de la taxa d'envelliment de Catalunya.

Viure i conviure

Una casa, dues generacions. Aquest programa de l'Obra Social de CatalunyaCaixa promou les relacions intergeneracionals. Dóna resposta a les necessitats de companyia de les persones grans i a la falta d'allotjament de joves estudiants. A canvi, també els acompanyen al metge o a comprar. És una alternativa a la solitud de la gent gran.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT