EL FINANÇAMENT DEL SECTOR IMMOBILIARI

Les entitats es curen en salut i sumen fins a un 3,5% a l'Euríbor, depenent de la vinculació del client

La banca apuja el cost de la hipoteca

Els bancs cobren en casos extrems tipus d'interès superiors al 5% per una hipoteca nova. Però si el client hi diposita la nòmina i firma altres productes, com ara assegurances, les rebaixes són generoses.