Publicitat
Publicitat

El SOC i l'INE segueixen mètodes de càlcul diferents

Per què en cinc dies hi ha 100.000 aturats menys

No fa ni una setmana, lamentàvem un nou rècord d'atur, amb prop de cinc milions d'afectats a tot l'Estat i més de 700.000 a Catalunya durant els tres primers mesos de l'any. Ahir, el ministeri de Treball donava la xifra d'aturats a l'abril, que mostra una davallada i comptabilitza 4,2 milions d'aturats a Espanya i poc més de 600.000 a Catalunya. Com s'explica la diferència de gairebé 100.000 aturats a Catalunya en només cinc dies de diferència?

Radiografies diverses Enquesta trimestral versus registre mensual

La dada de gairebé cinc milions d'aturats que va publicar l'Instituto Nacional de Estadística (INE) divendres passat és resultat de l'enquesta trimestral que es fa agafant una mostra de la població activa a tot l'Estat, mentre que la xifra del ministeri de Treball és un indicador que s'elabora a partir del registre oficial d'aturats a les oficines de l'Inem a Espanya i del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Recull de dades Qüestionari telefònic versus llistes de l'Inem

Les diferències entre els dos indicadors es basen en el mètode utilitzat i obren el debat sobre el seu grau de fiabilitat. D'una banda, el registre del ministeri recull estrictament el nombre de persones demandants de feina que consten a les oficines d'ocupació. Queden exclosos, per exemple, els estudiants menors de 25 anys i tampoc es tenen en compte els que s'incorporen a la recerca de feina sense passar per les oficines públiques. En canvi, l'enquesta trimestral reflecteix les respostes subjectives de 200.000 enquestats en edat de treballar i ho fa a través de 65.000 trucades a cases de tot l'Estat. Recull el nombre d'actius, inactius, ocupats i aturats a cada casa. A tots els membres d'una llar se'ls fa el mateix qüestionari, que es respon prenent com a referència la situació d'activitat durant la setmana prèvia a l'enquesta.

Per exemple, una persona en condicions per treballar que no estigui ocupada però manifesti que busca feina comptarà com a aturat a l'EPA, encara que no estigui inscrita al registre públic de recerca de feina. En canvi, la mateixa persona no figurarà com a aturada a l'indicador que publica el govern espanyol cada mes. Això explica per què l'EPA parla de 4,9 milions d'aturats al març i el ministeri publica només tres dies després un registre de 700.000 aturats menys.

Qüestió metodològica L'EPA permet més anàlisi, però té més marge d'error

L'enquesta trimestral té l'avantatge que es basa en un qüestionari ampli que permet un grau de detall i d'aprofundiment més gran en les característiques del mercat de treball. A més a més, el mètode afavoreix fer-ne l'evolució històrica. Tot i així, com més disgregades es presenten aquestes dades -a àmbit autonòmic i provincial- més marge d'error pot suposar l'enquesta. L'atur de l'Inem, en canvi, dóna dades objectives i fiables, tot i que no completes, perquè deixa de banda tots els que no figuren en aquestes llistes per causes diverses.

Referència europea L'EPA ofereix les dades d'atur amb què treballa la Unió Europea

El qüestionari trimestral de l'EPA va començar a fer-se el 1964 a Espanya, tot i que va adaptar-se als criteris europeus després de l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea (CEE), el 1987. Les preguntes segueixen, des de llavors, els criteris homogenis dels organismes internacionals, una cosa que no passa amb els registres que cada estat elabora a partir de les seves xarxes d'oficines d'ocupació. Això fa que els resultats de l'EPA siguin la referència amb què treballa Europa (a part de l'Eurostat) a l'hora d'elaborar comparacions entre els mercats laborals que es donen als diferents països comunitaris.

Més continguts de

PUBLICITAT

El + vist

El + comentat

PUBLICITAT
PUBLICITAT